Kunstnere passer ikke ind


Kunstnere passer ikke ind

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Med den netop overståede konflikt i klar erindring vil jeg gerne fremhæve en gruppe mennesker på arbejdsmarkedet, der skiller sig markant ud fra normalbilledet - men som ikke gør meget væsen af sig, endsige går i strejke.

Det er dem, som udøver De Skønne Kunster: skuespillere, musikere, malere, billedhuggere, grafikere og så videre.

De har altid haft et lidt anderledes liv end landets øvrige borgere, idet deres virke jo hverken er produktivt eller har et rent socialt sigte.

I tidligere tider var denne kategori direkte afhængig af kongemagtens gunst - hvis de da ikke ville klare sig igennem på sultegrænsens rand.

I mange tilfælde drog de da også udenlands, hvor de måske kunne finde andre og bedre mæcener.

I vore dages velfærdssamfund skal vi jo gerne tage hånd om de fleste - og særligt om de svageste grupper.

Problemet her er blot: Hvordan definerer vi svage grupper?

Min pointe her er, at disse kunstnere jo reelt er en sådan svag gruppe.

Disse personer uddannes på skuespillerskoler, musikkonservatorier, kunstakademier, grafiske højskoler og så videre.

Det vil sige, at de er uddannet på et højt plan, men når de skal ud på arbejdsmarkedet, er virkelighedens verden den, at der ikke er arbejde til dem - i hvert fald ikke det, vi forstår ved fast arbejde.

Reelt sker der det, at disse personer tilbydes ad hoc-arbejde, hvilket så afstedkommer, at der uvægerligt opstår ledighedsperioder.

Dette problem har så indtil videre været afhjulpet ved at udbetale supplerende dagpenge.

Samme problem har de personer, der har valgt en undervisningsløsning som for eksempel musiklærer. Situationen her er, at man måske har tre eller fem job på forskellige skoler med stor indbyrdes afstand - og trods det alligevel ikke når op på fuld tid.

Jeg tænker her ikke på dem, som har fået en høj status som stjerner.

Dem er der efterspørgsel på, og de tager sig betalt.

Men det er trods alt en forsvindende lille procentandel, der når denne status.

Mit budskab med dette Synspunkt er derfor, at der nytænkes i forhold til Kunstnerfolket.

De passer simpelthen ikke ind i vores normale sikrings- og a-kassesystem.

Hvis denne udsatte gruppe fremover skal omfattes af stramningen af de supplerende dagpenge - samtidig med at der ikke kan garanteres fast ansættelse - vil jeg foreslå en helt ny organisering af disse personer.

Jeg mener, at de reelt ikke passer ind i det bestående - hverken fagpolitisk eller a-kassemæssigt.

Og da jeg fortsat er af den opfattelse, at vi - endda meget gerne - vil have et godt og veludviklet kulturliv i Danmark, opfordrer jeg til, at der tages nye fælles initiativer til fælles bedste - og altså også for Danmark !

Dette gælder både fra kunstnerside, fra arbejdsgiverside, fra organisationerne samt fra regering og Folketing. Ja, faktisk en helt ny politik overfor denne - efter min mening - meget oversete gruppe.

Uden fælles løft og fodslaw går det ikke - desværre.

Kunstnere passer ikke ind

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce