Klyngeudvikling på Fyn

Erling Sørensen

Klyngeudvikling på Fyn

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Klyngeudvikling indtager en central plads i erhvervsudviklingsstrategien for den syddanske region. Klyngeudvikling skal således være middel til fremme af omstilling og udvikling af etablerede og spirende erhvervspotentialer. Den skal endvidere være omdrejningspunkt for en række generelle erhvervsudviklingstiltag (iværksætteri, forskning og innovation, teknologioverførsel).

Klyngeudvikling er også et vigtigt middel i det fynske erhvervsudviklingsinitiativ på energiområdet (Energiklynge Fionia), hvor målet er at udnytte de eksisterende erhvervs- og forskningsmæssige kompetencer på energiområdet til at udvikle nye forretningsmuligheder på området for bæredygtig energi.

Lidt polemisk kan man sige, at Syddansk Vækstforum bruger klyngemidlet til at tilføre erhvervsudviklingen ny energi, og at vi på Fyn bruger klyngemidlet til at udvikle erhvervsmuligheder på området for ny energi.

Og det er vel grundlæggende samme rolle, klyngemidlet er tiltænkt i begge tilfælde, hvorfor det kan være relevant kort at sammenholde måden, vi arbejder med klyngeudvikling på Fyn, med den måde, som Vækstforum forestiller sig klyngemidlet anvendt på.

For det første tager det fynske energiklyngeinitiativ afsæt i de mange forskellige erhvervsinteresser og kompetencer, som allerede findes på energiområdet. Gennem omstilling og udvikling af bestående såvel som nye virksomheder, er det målet at udnytte de voksende afsætningsmuligheder på energimarkedet som følge af satsningen på bæredygtige energi.

Bag det fynske energiklyngeinitiativ står en bredt sammensat gruppe af interessenter, repræsenterende såvel den offentlige sektor, vidensinstitutioner som erhvervsområdet - producenter og brugere af energiteknologi. Det fynske initiativ understøttes således af de tre bærende søjler for en dynamisk og bredt forankret samfunds- og erhvervsudvikling, hvilket igen skal sikre den nødvendige gennemslagskraft.

Denne regionale erhvervsudviklingsmodel kaldes også for Tripple Helix modellen, og den genfindes i Vækstforums målsætning om, at klynge- og netværksinitiativer udvikles gennem et stærkt engagement fra virksomhederne og i samarbejde med vidensinstitutioner og myndigheder.

Endelig fremmes den innovative udvikling i den fynske energiklynge gennem organisering af indsatsen i en række tematiske interessegrupper.

Interessegruppemodellen er en implementering af principperne i brugerdreven innovation, som vi også finder i Vækstforums strategi for klyngeudvikling, hvor det bl.a. hedder, at klyngen skal dække de kompetencer, som er nødvendige til at føre produkter og ydelser fra forskning til marked.

På denne baggrund ser Energiklynge Fionia derfor frem til den snarlige invitation fra Vækstforum om at fremkomme med konkrete forslag til initiativer, som kan fremme erhvervsudviklingen på Fyn og i Syddanmark inden for de regionale styrkepositioner.

Erling Sørensen, Energiklynge Fionia, (c/o Fyns ErhvervsCenter), er sekretariatschef.

Klyngeudvikling på Fyn

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce