Klubberne: Når magtfuldkommenhed og hykleri går op i en højere enhed


Klubberne: Når magtfuldkommenhed og hykleri går op i en højere enhed

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Mikael Kofod - skolebestyrelsesformand Ubberud Skole
Billede
Synspunkt. 

Det er altid godt at opleve, når nogen bliver så begejstrede for deres egen idé, at de vil gå endog meget lang for at gøre den til virkelighed. I udgangspunktet er det godt, at Børn- og Ungeforvaltningen har fået en sådan idé om den fremtidige klubstruktur i Odense, der skal sikre et kvalitativt højt tilbud til byens unge. Faktisk er det ikke længere bare en idé, men virkelighed, da man valgte at stemme beslutningen igennem med det smallest mulige flertal. Det skete endda med en stemme, der i samme åndedrag udtalte, at klubberne skulle tilbage i lokalområderne. Det må vist siges at være definitionen af hykleri.

Det er altid svært, når den gode idé møder virkeligheden og dem, der bliver berørt af konsekvenserne af den "gode" idé, bestemt ikke kan se lyset. På flere måder og ad forskellige kanaler har vi forældre til berørte unge gjort opmærksom på, at vi grundlæggende mener, at børn og unge uden for centrum ikke har været en del af overvejelserne, da man besluttede den nye struktur. Den betyder reelt en fjernelse af et tilbud til unge i det, der vel efterhånden kan betegnes som Udkantsodense. Vi tror simpelthen ikke på, at børn fra kanten af Odense kan og vil bruge det nye tilbud på grund af cykelafstand, trafikforhold og manglende transportmuligheder. Det skal retfærdigvis siges, at vores børns deltagelse heller ikke er et succeskriterie. Mængden af brugere er i henhold til BUF nemlig slet ikke interessant, hvis bare kvaliteten af tilbuddene er gode. Kriterierne for "det gode tilbud" foreligger der ingen nærmere oplysninger om.

Efter dialog og argumenteren er det skuffende, at man fuldstændig ignorerer vores forbehold med den begrundelse, at man er kommet for langt i beslutningsprocessen til at kunne udsætte eller ændre beslutningen. I en sådan argumentation ligger implicit, at lige meget hvor dårlig beslutningen er, så vil den blive besluttet, og det blev den da så også rigtignok i den forgangne uge.

Til det er kun at sige, at det er en hån imod demokratiet at indkalde udkants-borgere til et dialogmøde, blive opmærksom på problemstillingerne, medgive, at der er et problem og i øvrigt så blot henholde sig til processen som forhindring for en bedre løsning. Det vidste man jo så godt i forvejen. Og det er en hån imod vores skattekroner at vilje en løsning igennem, der koster ca. 80 millioner i anlægsudgifter til et projekt, der ses store problemer i, med det formål at spare 10 millioner.

Tilbage står fortsat en række ubesvarede spørgsmål: Hvordan skal sfo 2 finansieres? Hvad tilfører kommunen af midler til ordningen? Forældrebetalingen alene er ikke tilstrækkeligt.

Hvor skal personale ressourcerne til sfo 2 tages fra? Der er ikke overskud af personalemæssige ressourcer til at dække sfo 2 separat. Tænker man at tage ressourcerne fra den almindelige drift og dermed forringe den almindelige undervisning? Eller skal sfo 2 i praksis drives sammen med den almindelige sfo? Til halv pris? Og er det fair for dem, der betaler fuld pris?

Hvilke lokaler kan bruges til sfo 2? De "gamle" klublokaler er jo, efter at man har døbt det første år i klubben om til sfo 2, ikke længere brugbare. Kravene til lokaler til sfo er nemlig højere end kravene til klub, uanset at det er de "samme" børn det handler om. Ren semantik vil nogen mene, men ikke desto mindre en udfordring, da de fleste skoler jo ikke har brugbare lokaler stående tomme.

Vi mangler også svar på, hvordan man løser udfordringen med transport af de unge fra randskolerne ind til centrene, da man i mange tilfælde ikke har sikker skolevej fra skolerne til centrene?

Og endelig, som skatteborgere har vi en forventning om, at der bliver stillet nogle succeskriterier op, så det kan måles, om den løsning, man har valgt, er en succes eller ej. Det ville jo være trist, hvis vi spildte penge (80 millioner) på dårlige løsninger, nu da vi skal spare 10. Som forældre til børn i Odense, skatteborgere og vælgere vil vi naturligvis glæde os, hvis det viser sig, at vi har taget fejl i vores kritik, og den nye model bliver en succes. I så fald står der et stort kritikpunkt tilbage, nemlig at vi mener, at en større inddragelse af interessenter blandt Odenses borgere i beslutningsprocesser, der vedrører dem, kan medvirke til at sikre løsninger, som flere vil finde acceptable i udgangspunktet. Sådanne processer igangsættes af byens valgte byrådspolitikere, hvis ypperste mål må være at repræsentere borgernes interesser og ikke at beslutte for dem.

Klubberne: Når magtfuldkommenhed og hykleri går op i en højere enhed

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce