Job: Byg Til Vækst får ledige i arbejde
Af: Claus Larsen, næstformand i Dansk Byggeri Fyn og Søren Folkersen, 3F Bygningsarbejderne Fyn

Venstre i Odense vil lukke den fynske forening Byg Til Vækst, som 10 fynske borgmestre stiftede i 2014.

En forening der med stor effekt får ledige ind i byggejob og uddannelse på Fyn. Samtidig bidrager Byg Til Vækst til at afhjælpe byggebranchens massive udfordring med at finde arbejdskraft til de mange byggeprojekter, der heldigvis er på Fyn i disse år.

På trods af det har Venstre spillet ud med et ændringsforslag til næste års budget i Odense, der sigter mod at nedlægge Byg Til Vækst.

Det advarer vi på det kraftigste imod.

Det fremgår ikke, hvilke tanker Venstre gør sig med spareforslaget. Der står bare, at Byg Til Vækst skal nedlægges. Uden argumenter for fornuften kan det være svært at diskutere forslaget.

Vi vil dog gerne pege på, hvorfor det gavner såvel ledige, virksomheder og ikke mindst de kommunale økonomier, når Byg Til Vækst får ledige i job.

Odense har lige nu landets næsthøjeste ledighed. Men byen står også midt i et byggeboom. I perioden 2012-2022 bliver der investeret 44 milliarder kroner i store bygge- og infrastrukturprojekter alene i Odense. Med det følger naturligvis også mange flere byggejob, og virksomheder over hele Fyn får vanskeligere ved at finde kvalificeret arbejdskraft.

Her spiller Byg Til Vækst en vigtig rolle. For foreningen arbejder målrettet med at få ledige ind i praktikpladser, job og uddannelse ude på byggepladserne. Dette gøres gennem bygherre-aftaler, som er ganske unikt, da det betyder, entreprenørerne er forpligtede til samarbejdet gennem udbudsmaterialet.

Byg Til Vækst arbejder tæt sammen med arbejdsmarkedets parter og de fynske jobcentre og er i løbende dialog med hele byggebranchen for på den måde at sikre, at virksomhederne får folk med de rette kompetencer. Forud for praktik og job går ofte opkvalificeringsforløb af varierende længde. Her er det Byg Til Væksts rolle at sikre skræddersyede forløb, som kan bringe den ledige videre i praktik eller job.

Byg Til Vækst har indgået forpligtende bygherre-aftaler på alle de store byggerier dækkende stort set hele Fyn. De største i Odense, Svendborg, Middelfart og Nyborg Kommuner. Derudover Nyt OUH med regionen og Nyborg Slot med staten, og alle udtrykker stor tilfredshed med de indgåede aftaler.

Som led i renoveringen af Korsløkkeparken i Odense er der blevet indgået en aftale med Byg Til Vækst. Den aftale har til dato ført til, at der er blevet oprettet 84 såkaldte snuse-praktikker, etableret 11 lærepladser, og derudover er 26 ledige kommet i job. 14 virksomheder er involveret og får gavn af aftalen indtil videre.

Da Erhvervsakademi Lillebælt fik nyt campus ved havnen i Odense, kom seks i snuse-praktik, 12 fik lærepladser og fire ledige kom i job. Her var seks virksomheder involveret.

I forbindelse med byggeriet på Nytorv i Middelfart er 17 kommet i snuse-praktik, to fik læreplads, og 12 ledige kom i job. Her var otte virksomheder involveret.

Alene i de første otte måneder i år har der gennem aftalerne været 66 i snusepraktik, heraf er 41 kommet i job eller uddannelse. Altså blevet selvforsørgende. Og antallet er støt stigende da flere byggerier med Byg Til Vækst aftaler for alvor først går i gang nu.

Oversigten over resultaterne er længere. Men de samme resultater går igen. Ledige kommer i job og uddannelse, og virksomhederne får arbejdskraft.

Byg Til Vækst skaber på den måde værdi på væsentlige områder: Byggebranchens virksomheder på Fyn mangler arbejdskraft. Løser vi ikke den udfordring risikerer vi, at flere ordrer går til udenlandske virksomheder eller at flere byggejob går til udenlandsk arbejdskraft.

Og når ledige kommer i arbejde, letter det presset på de fynske kommunernes økonomi. Så kan vi investere mere i velfærd i form af gode skoler til vores børn og bedre ældrepleje.

Derfor opfordrer vi også Venstre i Odense til at genoverveje ideen om at spare Byg Til Vækst væk. Det vil gavne den fynske byggebranche. Det vil gavne de fynske ledige. Det vil gavne kommunernes økonomi.