Friskolerne har vist vejen

Ebbe Lilliendal

Friskolerne har vist vejen

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

På baggrund af kritik fra professor Anne Bamford (Wimbledon College of Arts) har undervisningsminister Bertel Haarder nedsat en rådgivningsgruppe, der netop har barslet med en række anbefalinger til, hvordan man får styrket de praktisk musiske fag i folkeskolen.

Sløjd og håndarbejde skal omdøbes til håndværk og design. Hjemkunskab skal kobles til idræt og sundhedsfag og musik, billedkunst, håndværk og design skal have status som prøvefag. Desuden skal fællessang og morgensang styrkes.

Bertel Haarder er positiv over for rådgivningsgruppens anbefalinger.

I folkeskolen slutter undervisningen i musik i dag efter 6. klasse, mens håndarbejde, sløjd og hjemkundskab er valgfrit fra 7.-9. klasse. I 8. og 9. klasse kan fagene helt vælges fra. Det er derfor i sig selv positivt, at der stilles skarpt på disse fagområder, som helt øjensynligt spiller en betydning for et barns dannelse og uddannelse.

I friskoleregi er morgensamling og vægt på de praktisk musiske fag traditionsrige kendetegn, der har overlevet omskiftelige pædagogikker og fortsat er højt skattet på skolerne. Friskolerne tilrettelægger selv, hvilken vægt de praktisk musiske fagområder skal have på den enkelte skole. Men der er tradition for, at fagene prioriteres gennem hele skoleforløbet - også i de ældste klasser. Det forhold har gennem tiderne været medvirkende til mytedannelsen om friskolerne som "hippieskoler", fordi skolerne ofte tillægger de praktisk musiske fag samme status og værdi som de boglige fag.

Rådgivningsgruppen anbefaler, at de praktisk musiske fag skal gøres til prøvefag parallelt med de obligatoriske fag for at opnå den nødvendige respekt og seriøsitet i folkeskolen.

Det forekommer næsten naturstridigt, at netop de praktisk musiske fagområder skal tvinges ind i en bestemt skemastruktur, der kulminerer med prøveaflæggelse.

Når et område i grundskolen skal styrkes, slås automatpiloten til, man finder de gamle nye dyder frem: målbarhed, skemasætning og fokus på kundskabsdelen. Så er området styrket!

Hvis det vitterligt var dette, der var midlet, kan det jo undre, at friskolerne er lykkedes med at sætte spot på disse elementer i skolens dagligdag uden alt dette.

I al beskedenhed var det vel relevant at lade sig inspirere af friskolernes lange tradition for at opprioritere de praktisk musiske fag, morgensamling, fællessang og fortælling, når det nu har vist sig at være en succes for de involverede parter. De praktisk musiske fag skal jo skabe et rum, hvor børn oplever sammenhænge, der er større end dem, der defineres af pensum.

Ebbe Lilliendal og Maren Skotte, formand og informationskonsulent, Dansk Friskoleforening, Prices Havevej 11, Faaborg.
Maren Skotte
Maren Skotte

Friskolerne har vist vejen

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce