Et kommunalpolitisk ansvar

Christian Sommerlund

Et kommunalpolitisk ansvar

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Folkeskolen er en samfundsopgave, som ved lov er overdraget kommunerne at forvalte. Det betyder, at politikerne i landets kommuner skal træffe de beslutninger, som indebærer, at skolerne uddanner børn og unge til nutidens og fremtidens samfund.

En god skole er et lærings- og udviklingsrum for både elever og medarbejdere.

Folkeskolen er en politisk styret organisation og en vigtig kommunal opgave, der skal have tydelig politisk lederskab, hvilken betyder, at politikerne helt legitimt kan sætte rammer og mål for skolen. Det er derfor afgørende, at kommunalbestyrelsen arbejder for at forbedre elevernes udbytte af undervisninger, ressourceudnyttelsen og forældrenes tilfredshed.

Det er nødvendigt, at kommunalbestyrelsen offentliggør og systematisk følger en plan for det kommunalpolitiske tilsyn med skolerne. Planen, der udarbejdes af kommunen og vedtages af kommunalbestyrelsen, skal angive krav til dokumentation og skriftlighed. Det skal være tydeligt, hvilke kvantitative og kvalitative resultater kommunalbestyrelsen vil føre tilsyn med, og hvornår disse resultater skal foreligge i en tilsynsrapport.

På baggrund af kommunalbestyrelsens plan for tilsyn udarbejder hver skole strategi, indhold og mål for skolens arbejde med evaluering.

Det er afgørende, at kommunalbestyrelsen sikrer, at de økonomiske ressourcer til folkeskolen anvendes effektivt og bedste muligt og følger op på den del af skolerne i kommunen, som har de laveste resultater med hensyn til elevernes udbytte af undervisninger. Kommunalbestyrelsen skal i denne situation udvise fleksibilitet og handlekraft.

Kommunalbestyrelsens tilsyn med skolerne, skal dog være af en sådan karakter, at skolerne har råderum til at skabe og synliggøre deres egen profil.

Der er for mig ingen tvivl om, at det kan være yderst vanskeligt at udvikle og forny skolestrukturen, således at den hele tiden rummer de elementer, som betyder, at skolen kan leve op til de udfordringer, viden og kreativitet, som den globaliserede verden forlanger.

De målsætninger, som der i dag forlanges af en god skole må være, at elevernes uddannelse ligger helt i top, således at Danmark kan konkurrere med de bedste lande i verden.

Ledelse af en skole handler ikke om at løse nogle problemstillinger, hvor forældre og politikere stiller krav, mens lærerne vægrer sig mod forandringer. Det handler om åbenhed, information og kommunikation udadtil og en medinddragende og motiverende ledelse indadtil.

Skoleledelsen bør fokusere på medarbejdernes gode sider og ikke på det, som medarbejderne er mindre gode til.

Skolens ledelse bør kende udvalgte rammer omkring undervisningen, f.eks. i forhold til anvendelse af linjefagsuddannede lærere, samt til undervisningens organisering.

Det er også af stor betydning, at skolens ledelse forholder sig til hver enkelt lærers undervisning.

Succeshistorier er helt sikkert ikke en undtagelse for mange folkeskoler. Det helt afgørende er løbende at kunne præstere en succeshistorie.

Der er ikke nødvendigvis sammenhæng mellem, om skolen præsterer flotte resultater et år og også er mellem de bedste skoler året efter.Det er afgørende, at skolens ledelse sammen med lærerne vurderer præstationerne år for år med udgangspunkt i den indsats, der er gjort for eleverne det pågældende år.

Jeg er sikker på, at sådanne vurderinger af præstationerne vil give mulighed for at finde frem til, hvad det er, som har givet succes, og som kan omsættes i praksis, for på den måde at styrke indsatsen for eleverne.

Spørgsmålet er, om janteloven stadig, på mange skoler, står i vejen for succes.

Fremtidens skolepolitik skal være ambitiøs, og visionerne er en folkeskole, der bliver omtalt med stolthed af eleverne, medarbejderne, forældrene samt politikerne. Det er derfor nødvendigt, at politikerne ved, hvad der menes med kvalitet på den enkelte skole.

Det er nødvendigt for mig at pointere, at Folketinget må holde inde med at kræve bureaukratiske oplysninger og fastsætte detaljerede regler på skoleområdet.

christian sommerlund

viceborgmester (V), Hybenvej 40, Otterup

Et kommunalpolitisk ansvar

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce