En succes fra første dag


En succes fra første dag

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Sidste lørdag var i sandhed en stor dag for Danmark. Storebæltsforbindelsen fejrede sit 10 års jubilæum.

Danmark blev bundet trafikalt sammen med åbningen af Storebæltsforbindelsen, og den er i dag en fuldt integreret del af danskernes hverdag.

Alligevel var etableringen ikke uden udfordringer. Den politiske beslutning om at bygge Storebæltsforbindelsen blev taget til trods for, at der i befolkningen herskede betydelig skepsis imod projektet. Argumentet for skeptikerne var den hyggelige sejltur, og at det var rart med en pause under rejsen.

Danskerne er i dag stolte af Storebæltsforbindelsen, og man kan næppe finde nogen, der er imod forbindelsen. Selv om Danmark er et lille land, har vi præsteret et storslået bygningsværk, der ikke ses eller overgås mange andre steder i verden.

Storebæltsforbindelsen fik mærkbar betydning for danskerne gennem flere fordele: Rejsetiden over Storebælt blev forkortet med omkring en time, og for bilisterne blev turen også billigere. Dagens storebæltstakster er omkring det halve af, hvad overfartspriserne var i 1998 omregnet til dagens priser.

Storebæltsforbindelsen har været en succes fra den allerførste dag. Der kører i dag omkring 30.000 køretøjer dagligt over Storebæltsforbindelsen. Før forbindelsen åbnede, passerede godt 8000 køretøjer dagligt Storebælt.

Jeg vil også gerne fremhæve Storebæltsforbindelsens store betydning for jernbanetrafikken mellem landsdelene. Mere end 22.000 passagerer rejser hver dag med toget over Storebælt. Det er næsten en fordobling i forhold til situation, før jernbaneforbindelsen over Storebælt åbnede. Det er blevet både nemmere og hurtigere at tage toget over Storebælt.

Storebæltsforbindelsen har medvirket til at fremme samkvemmet mellem landsdelene til gavn for både familierne og erhvervslivet. Antallet af fritidsrejser er næsten tre gange højere end før Storebæltsforbindelsens åbning. Storebæltsforbindelsen har også bidraget til at forbedre mobiliteten på arbejdsmarkedet. Således er det i dag muligt at bo på den ene side af Storebælt og arbejde på den anden side.

Storebæltsforbindelsen har for erhvervslivet betydet større fleksibilitet og mulighed for at betjene kunderne på en mere effektiv måde, såvel omkostningsmæssigt som servicemæssigt. Storebæltsforbindelsen har direkte eller indirekte medført omlægning af produktions-, salgs- og servicefunktionerne i mange virksomheder til gavn for effektivisering og lavere omkostninger. Det har været synligt - ikke mindst i Trekantområdet. Det kommer ikke kun virksomhederne til gode, men hele det danske samfund.

Storebæltsforbindelsen er efter min mening et glimrende eksempel på, hvordan infrastrukturudbygning kan finansieres. Storebæltsforbindelsen var det første eksempel på brugerfinansieret infrastruktur baseret på statsgaranterede lån, og siden fulgte Øresundsforbindelsen. 

Det er gået rigtig godt. Det har derfor tjent som eksempel til efterfølgelse i forbindelse med Femern Bælt-forbindelsen, som jeg håber, at vi snart kan realisere.

Jeg vil gerne ønske alle danskere til lykke med Storebæltsforbindelsens 10 års jubilæum!

carina christensen

transportminister (K), Havnegade 26, 1.th., Middelfart

En succes fra første dag

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce