En omvendt Robin Hood

Erik Bukh

En omvendt Robin Hood

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Kommunalreformen har medført, at statsstøtte til højskoleophold for udsatte grupper af unge falder helt væk. Højskolernes muligheder for at gøre en indsats over for disse unge er derfor blevet kraftig forringet.

Jeg nægter at tro, at der er nogen, der med vilje vil spænde ben for disse unge. Slet ikke nu, hvor der er almindelig enighed om, at alle - også de særlige udsatte grupper af unge - skal ind på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet. Det må være en politisk helt utilsigtet virkning af de ændringer, som kommunalreformen har medført.

Er du velbeslået, kan du få statstilskud på 2500 pr. uge til at gennemføre et højskoleophold. Er du ubemidlet, ikke i uddannelse eller arbejde, modtager kontanthjælp eller lignende, bortfalder statstilskuddet, og det er kommunerne, der via bloktilskuddet skal finansiere det, der før var statstilskud.

Dette er et resultat af den finansieringsomlægning, som er sket gradvis op til den 1. januar 2007, og som hænger sammen med kommunalreformen. Det kalder jeg en omvendt Robin Hood. Man giver til de rige og undlader at give til dem, som ikke har midlerne.

Når et højskoleophold på den måde ikke støttes af staten - hvilket tidligere har været tilfældet - får det desværre den konsekvens, at færre unge, som er under revalidering, kontanthjælp eller anden kommunal ordning, ikke får muligheden for at komme på højskole. Vi ser i disse måneder rigtig mange afviste ansøgninger fra kommunernes side.

Min appel til politikerne og de kommunale administrationer skal derfor være: Ret fejlen og sæt ikke indsatsen på området i stå. Behovet for en indsats over for disse unge er vigtig og akut.

Det har vist sig, at mange unge gennemfører uddannelse efter et højskoleophold, når der samarbejdes med anerkendte uddannelsesinstitutioner, hvilket finder sted i vores fynske og landsdækkende netværk.

Af såvel etiske som økonomiske grunde er det vigtigt, at alle får mulighed for at tage aktiv del i samfundslivet og får mulighed for at yde en indsats og derigennem blive accepteret i fællesskabet.

Der er fortsat et stort frafald ved tekniske skoler og gymnasier og et større antal af unge med særlige behov er i aktiveringsforanstaltninger i kommunerne uden at det i tilstrækkelig omfang fører til uddannelse eller arbejde.

Hvorfor ikke benytte sig af tiltag, som virker? Der er belæg for, at mange unge får glæde af og bliver aktive i uddannelse og arbejde via et højskoleophold.

De danske højskoler er en unik dannelsesform, som har haft skelsættende betydning for unge og ældre igennem generationer. Højskolen 2007 har nogle helt basale værdier der er svære at finde andre steder i uddannelsessystemet. Højskolens force er at kunne give tid og rum og bliver for den unge en særlig mulighed for selvværd og tro på egne kræfter.

Erik Bukh er forstander ved Baaring Højskole, Højskolevej 2, Asperup.

En omvendt Robin Hood

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce