Elbiler er fremtiden

Anker Boye

Elbiler er fremtiden

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Det kan næppe være forbigået nogen, at vores klima ændrer sig i disse år. Drivhuseffekten sætter sine tydelige spor, og vi skal have bremset den ved fælles indsats. Et af de områder, hvor jeg mener, at man skal sætte ind, er på transportområdet.

For mig at se kan elbiler være et virkemiddel til at bremse drivhuseffekten, som påvirker vores klima i negativ retning.

Batteridrevne elbiler har den fordel, at de kan udnytte vedvarende energi. På den måde kan de være med til at reducere CO2-udledningen, når de erstatter transport i traditionelle benzin- og dieselbiler. Elbiler vil også bidrage til et bedre bymiljø i forhold til støj og luftforurening.

Som det er i dag, udleder bilerne en mængde sundhedsskadelige partikler i vores nærmiljø.

Det er et kendt mål i Odense, at biltrafikken skal reduceres - ikke mindst i bymidten.

For at det kan lade sig gøre, forsøger vi at gøre cyklen og den kollektive trafik endnu mere attraktive for byens borgere.

Delebiler og samkørsel kunne for mig at se også være glimrende eksempler på transportmuligheder, der kan reducere solokørsel i private benzin- og dieseldrevne biler.

Men vi skal også skue indad. Odense Kommune har en forpligtelse til at gå foran og vise vejen, og det kan vi bl.a. gøre ved at lade kommunens medarbejdere bruge bæredygtige transportformer - f.eks. elbiler.

Det er mit håb, at vi i kommunen på den måde kan være med til at inspirere borgere og virksomheder til at erstatte de traditionelle og forurenede biler med en alternativ bæredygtig transportform til gavn for både det globale og lokale miljø.

Udviklingen af elbiler går i øjeblikket meget stærkt, men der er stadig behov for mere viden og indsamling af praktiske erfaringer med brug af elbiler i større skala. Opladning af bilernes batterier, erfaring med drift og vedligehold osv. skal undersøges nærmere. Det kan vi som den tredjestørste by og en stor arbejdsplads i Danmark bidrage til.

Energistyrelsen har som led i energiaftalen afsat en økonomisk pulje i perioden 2010-12 til en helt ny forsøgsordning for elbiler.

Forsøgsordningen skal bidrage med nye konkrete og praktiske erfaringer med elbiler. Samtidig skal man se på den nødvendige infrastruktur samt mulighederne for indpasning af elbiler som lager i det danske elsystem.

Energistyrelsen inviterer netop nu relevante deltagere til ordningen. Jeg mener, at Odense Kommune skal forsøge at blive en del af denne forsøgsordning, så vi kan få økonomisk støtte til at erstatte en del af kommunens biler med elbiler og dermed være med til at indhente den nødvendige erfaring med brug af dem.

Det vil også være en helt naturlig konsekvens af den miljøpolitik, som byrådet sidste år satte i gang, og som er blevet behandlet i alle kommunens politiske fagudvalg i juni og herfra indstillet til vedtagelse i byrådet den 27. august 2008.

Et af indsatsområderne i miljøpolitikken er naturligvis nedsættelse af klimapåvirkningen - bl.a. fra transportsektoren.

Det er oplagt, at medarbejdere i Odense Kommune fremover kan gøre brug af elbiler til transport. Det er et både effektivt og meget synligt initiativ, som kan bidrage til, at vi efterlever nogle af de ambitiøse mål, der ligger i miljøpolitikken.

Det er i det hele taget vigtigt for Odense, at miljøpolitikken vedtages nu, da den vil være grundlaget for at styrke den indsats, By- og Kulturforvaltningen gennem mange år allerede har gjort på miljøområdet.

Men nu skal vi nå endnu længere - Odense skal være et attraktivt sted at leve, ikke kun for nuværende, men også for kommende generationer.

anker Boye

rådmand for By- og Kulturforvaltningen (S) i Odense

Elbiler er fremtiden

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce