Det syder og bobler ...


Det syder og bobler ...

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Foreningslivet, en af samfundets betydeligste værdibærere gennem mere end 150 år, har også i tiden fremover til hensigt at spille en fremtrædende rolle i udformningen af fremtidens samfund.

Det afspejler sig i den dynamik og målrettede indsats, der udspiller sig i foreningslivets hverdag, og det viser sig i den indsats, der på det strategiske niveau finder sted med henblik på uddannelse af ledere og udvikling af fremtidens fritidsfaciliteter.

Denne udviklingstendens kan vi heldigvis også registrerer lokalt. Rundt omkring i foreningernes bestyrelseslokaler tænkes mange og fremadrettede tanker om fremtidens fritidsliv. Glædeligvis tænkes der visionært og fremadrettet, det vil sige, at der lægges vægt på fritidsfaciliteter der er alsidige og rummelige, og som kan være den naturlige ramme for mange forskellige aktiviteter, idrætslige, ikke idrætslige, kulturelle og sociale aktiviteter.

Samtidig tænkes der i uddannelse af fremtidens ledere. Her ligger nøglen til et fortsat frivilligt, folkeligt og forpligtigende fællesskab på foreningsområdet sammen med en fortsat øget indsats for at inddrage forældrekredsen i foreningsarbejdet.

Motivationen til at gøre en frivillig indsats skal styrkes gennem måden at organisere sig på i foreningslivet. Det kan være vanskeligt at få travle unge mennesker ind i en bestyrelse med faste rutiner og fastlagte og strukturerede opgaver.

Ved at gøre opgaverne enklere, overskuelige, tidsmæssigt afgrænsede og samlet og indarbejdet i en overskuelig projektoversigt, kan man formå at skabe sammenhæng mellem delopgavernes betydning for helheden, og dermed en afdækning af den betydning, det har, at alle får mulighed for, og er motiveret for, at medvirke med sin indsats.

Hvordan får vi omsat og realiseret alle de mange gode tanker, ideer og samfundsgavnlige aktiviteter, der er indeholdt i de mange projekter, til virkelighed?

Hverken kommune eller den enkelte forening eller organisation kan bære denne opgave alene. Det kræver samarbejde parterne imellem, og alligevel vil dette samarbejde, som traditionen tro altid har været godt, kun være i stand til at gennemføre de mange påtrængende projekter i begrænset omfang på grund af begrænsede økonomiske ressourcer.

Partnerskaber kommune, foreninger og private investorer og sponsorer imellem vil være i stand til at kunne gennemføre projekter i betydelig omfang.

Her ligger en indsats og venter. Det har ikke i det historiske perspektiv været måden at udvikle og etablere foreningsfaciliteter på i Danmark. Men sådan har forholdene ændret sig med tiden. For foreningslivet og for samfundet skyld er det vigtigt, at vi forfølger de muligheder, der eksisterer for at fastholde de værdier, der ligger i et velfungerende foreningsliv.

helge pasfall

byrådsmedlem (K), næstformand i børn- og ungeafdelingen, Markhaven 25, Agedrup.

Det syder og bobler ...

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce