Byggeerhvervet skal opruste

Michael H. Nielsen

Byggeerhvervet skal opruste

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Danmark står ligesom resten af verden over for en radikal omlægning af såvel energiforsyningen som energiforbruget. Byggeerhvervet har en helt central rolle at spille, da 40 pct. af det samlede energiforbrug sker i bygninger.

I løbet af de næste 50 år skal vi være CO2-neutrale. Skal det ambitiøse politiske mål nås, kræver det, at der sker en målrettet udvikling af nybyggeriet og ikke mindst, at energirenovering får en meget mere fremtrædende rolle.

Energieffektivisering skal tænkes ind som en helt naturlig del af fornyelse eller renovering af bygninger. Det vil kræve udvikling af nye kompetencer hos alle, der er beskæftiget med bygningsfornyelse og renovering, men også kræve udvikling af nye materialer, konstruktioner og systemløsninger.

 

Der er store potentialer for energibesparelser i den bestående bygningsbestand. Alene ved at udskifte vinduerne og efterisolere de dårligste ydervægge, gulve og tage kan der spares 32 pct. svarende til 830 mill. liter fyringsolie eller en CO2-belastning på 2.300 ton.

En analyse fra DTU fastslår, at der i offentlige bygninger, som udgør knap 10 pct. af den samlede bygningsbestand, er besparelsespotentialer på helt op til 70 pct.

 

Normalt ved byggeriets kunder godt, hvad de ønsker, f.eks. nyt tag, et bestemt køkken eller nyt badeværelse. Men når det drejer sig om at energiforbedre bygninger er det straks sværere. Er det rentabelt at investere i energirenoveringer i form af nye vinduer eller isolering af ydervægge, og er der god økonomi i at supplere med vedvarende energikilder?

De fleste bygningsejere er af gode grunde i tvivl om hvilken løsning, der er den rigtige. Hvor får man mest energibesparelse for pengene?

Her har byggeerhvervet en central udfordring og mulighed. Det er allerede et krav i Bygningsreglementet, at større bygninger skal energiforbedres, når en renoveringsopgave omfatter mere end 25 pct. af klimaskærmen eller mere end 25 pct. af ejendomsværdien (fratrukket grundværdien). Det er dog en forudsætning, at energirenoveringen er rentabel.

 

Hidtil har efterspørgslen efter energiforbedringer været sparsom. Der har ikke været ret meget fokus på at opbygge kompetencer på området i byggeerhvervet. Man har leveret det, som kunderne bestilte, og det som blev krævet i f.eks. Bygningsreglementet - hverken mere eller mindre.

I de kommende år vil kombinationen af energiprisernes himmelflugt, omkostninger til udledning af CO2 og den stigende forståelse for klimaforandringer skabe nye markedsmuligheder for byggeerhvervet. Enten fordi politikerne via regulering og økonomiske incitamenter sætter denne dagsorden igennem, eller fordi bygningsejerne begynder at efterspørge energivenlige løsninger.

 

Der er dog ingen tvivl om, at energiforbedringer i fremtiden vil blive en naturlig og central del, når bygninger skal renoveres og forbedres.

Derfor skal byggeerhvervet opruste på dette område. Kunderne vil i fremtiden forvente, at energieffektivisering er tænkt ind i renoverings- og fornyelsesprojekter, at der er gjort rede for rentabilitet af de foretagne investeringer både i forhold til energiforbrug og CO2-belastning, ligesom løsninger for vedvarende energi er vurderet som en del af bygningens energiforsyning.

michael h. nielsen

diretør i dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, København K

Byggeerhvervet skal opruste

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce