Asyl til alle - altid?

Carsten Ringsmose

Asyl til alle - altid?

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Kampagnen for amnesti til afviste asylansøgere, som jeg kommenterede i kronikken den 18/12,spreder nogle misforståelser, fordi "oplysningsmaterialet"skaber en stemning, så man tror, at det er næsten umuligt at få asyl i Danmark.

En debatdeltager har på nettetbidraget til denne stemning ved at skrive, at "pastor Søren Krarup har været en nøgleperson i skabelsen af den asylfjendtlige lov". Men den omtalte pastor har altså kun én stemme ligesom andre medlemmer af Folketinget, og da den gældende asyllovgivning støttes af alle partier fra konservative til og med socialdemokrater(som har taget afstand fra amnesti-kampagnen), så kan man velikke udnævne et enkelt medlem af Folketinget til "nøgleperson?"

Kampagnensnaive og usagligepropagandafortier den kendsgerning, at næsten 30.000 irakere faktisk har fået ophold i Danmark. I september 2006 boede der 514 afviste, irakiske asylansøgere i flygtningecentrene, men de var ikke alle omfattet af amnesti-kravet,fordi nogle kun havde være her i kortere tid. Disse afviste irakiske asylansøgere udgør altså betydeligt under to pct. af de irakere,som alleredeer bosati Danmark.

Det illustrerer kampagnens sande karakter: Man vil ikke acceptere, at der for hver hundrede, der har fået ophold i Danmark, også er én eller to, som er blevet afvist. Man kunne altså lige så godt kalde kampagnen "asyl til alle og enhver - altid" - og forholdetillustrerer den uvidenhed, kampagnen er baseret på.

Man skulle måske hellereglæde sig over, at Danmark ifølge UNHCR (Jyllands-Posten 20/112006) erdet land i Europa, som har modtaget flest flygtninge i forhold til indbyggertallet, nemlig 12 pr. 1000 indbyggere mod f.eks. Sverige med "kun"8,1.

Men kampagnen mener altså,at detikke ernok at være nr. ét i Europa. Man vil ved hjælp af fortielser og propaganda samle 100.000 underskrifter for at underkende korrekte afgørelser i henhold tilden gældende asylret, som støttes af partier, som ved sidste valg fikover 2.500.000 stemmer.

Underskriftsindsamlingen har nuvaret mere end to måneder og har indsamlet 42.000 underskrifter.En stikprøvekontrol af underskrifternes ægthed tyder på, at ca. halvdelen er falske (frit opfundne navne m.v.).

Selv om nogle mennesker er så forhippede på atudstille deres godhed, at de skriver under og protesterer imod korrekteafgørelser, de ikke engangkender, og endda praler af det i avisen, så kan sande demokrater glæde sig over, at den antidemokratiske kampagne foreløbig kun har fundet støtte hosmindre end énprocent af den vælgerskare, der står bag asyllovgivningen.

Det glæder mig, at Danmark har kunnet give asyl til politiske flygtninge fra f.eks. Chile og Iran. Asylretten er et gode, som bør bevares. Man må naturligvisundersøge, om asylansøgere virkelig har rettil asyl. Og så kan det ikke undre, at nogle få bliver afvist.

Carsten Ringsmose, Sletterødvej 26, Sletterød, Harndrup.

Asyl til alle - altid?

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce