- Bevar det grønne område ved Dalum Papir
Af: Anne Marie Torpe og Caroline Torpe Touborg, Bøgebakken 14, Odense S

By- og Kulturudvalget i Odense Kommune skal snart tage stilling til planerne for området omkring Dalum Papirfabrik, hvor en investor ønsker at opføre beboelsesejendomme på det ubebyggede område øst for Odense Å. Alternativet er at bevare området som grønt område. Har vi et valg? Og er byggeprojektet en god idé?

Odense Kommune har et valg. Under gældende retningslinjer er det ikke tilladt at bygge på størstedelen af området. En væsentlig del af området er omfattet af Åbeskyttelsen. Den resterende del belastes af støjgener fra Svendborgbanen, og om sommeren også af lyden fra koncerter på scenen i Den Fynske Landsby. Endelig ligger hele området inden for kommuneplanens grøn-blå korridor langs Odense Å. Byggeprojektet kan derfor kun gennemføres, hvis Odense Kommune giver en række dispensationer. Og uanset ejerens forhåbninger har Odense Kommune ingen forpligtelser til at give de ønskede dispensationer.

Hvad ejeren har i dag, uden dispensationer, er et område, der ikke kan bruges til meget andet end at ligge som grønt område. Der findes faktisk mange områder, hvor lokalplanen ikke tillader bebyggelse - i Skt. Klemens, hvor vi selv bor, har vi adskillige privatejede ubebyggede områder, som reelt fungerer som grønne områder.

Spørgsmålet er nu: Er byggeprojektet en god idé - god nok til at give dispensation? Nej, tværtimod. Ådalen er en unik værdi i en storby som Odense - en grøn korridor som strækker sig helt ind til bymidten. Området øst for åen har i mange år reelt været en del af denne korridor.

Her i vinter, hvor naturskoven på området blev fældet, har vi oplevet, hvor galt det kan gå: En af Odenses smukkeste spadsereture, fra Dalum Kirke langs Odense Å forbi Mariekilden og hen til Gurlis Allé, har nu udsigt til et raseret naturområde. Og selv Den Fynske Landsby er blevet mindre magisk efter at skoven, som altid har dannet bagtæppe for landsbyen, er væk. Det ville blive endnu værre, hvis der fra Den Fynske Landsby blev udsigt til et moderne boligområde, måske endda med 3-4 etagers boligblokke. Tør man virkelig det? Den Fynske Landsby er en af Odenses største turistattraktioner.

Heldigvis er der ikke sket noget uopretteligt endnu. Grønne områder kan vokse frem igen - hvis bare de får lov. Og hvis vi bevarer det grønne område nu, giver det plads til at drømme om fantastiske udviklingsmuligheder for Odense i fremtiden. Hele komplekset med Dalum Papirfabrik - både de gamle fabriksbygninger og det grønne område øst for åen - giver en enestående mulighed for at lave en byplanlægning, som gør Odense til et eventyr. De mange bevaringsværdige bygninger på Papirfabrikken kan integreres med boliger, og blive et samlingspunkt, som spejler Brandts Klædefabrik i bymidten.

Imellem de to vil der være en akse udgjort af hele den brede, grønne Ådal. Den restaurerede Papirfabrik kunne måske blive et nyt hjem for Carl Nielsen museet, som nu er hjemløst - Carl Nielsens blinde morbror var netop organist i Dalum Kirke. På den måde kunne aksen langs Ådalen forbinde museerne for Odenses to store navne, H.C. Andersen og Carl Nielsen. Og det grønne område på østsiden af åen giver mulighed for at forbinde Papirfabrikken, som selv er et museum værdig, med Den Fynske Landsby.

By- og Kulturforvaltningen har med letbanen og Fra Gade til By-projektet mere end nok at se til i disse år. Men når der senere bliver tid og råd til at flytte blikket fra bymidten gennem Ådalens akse og ud til Dalum, vil det være en gave, hvis disse muligheder stadig står åbne. Dette er noget, der angår os alle - ikke kun de lokale beboere, der har det omstridte område i deres baghave.

Hvis vi ønsker en smuk, grøn, eventyrlig by bliver vi nødt til at tænke på helheden, og holde drømmen om en ådal levende. Så vi vil opfordre By- og Kulturudvalget til at tænke stort og langsigtet - og resten af Odenses borgere til at støtte op om de lokale beboeres underskriftindsamling:

https://www.skrivunder.net/bevar_det_gronne_omrade_ved_dalum_papir__til_gavn_og_glade_for_alle_borgere_i_odense