Eliterådet, der blandt andet fastlægger rammerne for elite- og talentudviklingen i Svendborg Kommune, udvides. Fremover vil alle prioriterede sportsgrene i Svendborg være repræsenteret i rådet.

Svendborg: Der skal stilles ekstra stole frem, næste gang Svendborg Eliteråd har møde. En reorganisering betyder nemlig, at rådet, der blandt andet har til opgave at understøtte, koordinere og fremme elite- og talentudviklingen idrætsklubberne rundt om i kommunen, bliver udvidet med et par pladser.

Udvidelsen sker efter eget ønske. Eliterådet har hidtil bestået af repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner, Den Sydfynske Idrætsklynge, Svendborg Idræts Samvirke, Svendborg Erhvervsråd, Team Danmark, administrationen i Svendborg Kommune, en repræsentant fra Kultur- og Fritidsudvalget samt en elitekoordinator.

Og så har det været sådan, at der har siddet to repræsentanter fra de prioriterede klubber, som tæller GOG, SfB, Svendborg Badmintonklub, Svendborg Svømmeklub, Motorcykel Clubben Svendborg og Thurø Sejlklub.

Fremover vil det dog være sådan, at samtlige af de klubber vil have en person siddende i eliterådet. Forventningen er, at det vil give et tættere samarbejde mellem klubberne, og at det i højere grad vil gøre det muligt for Eliterådet at tilgodese alle prioriterede klubbers interesser.

Udvidelsen blev behandlet og godkendt på seneste møde af Kultur- og Fritidsudvalget, hvor formand Lars Erik Hornemann (V) samtidigt blev udpeget som udvalgets repræsentant i eliterådet. (heng)

  • Katrine Becher Damkjær

    Af:

    Jeg er lokaljournalist på Fyns Amts Avis' Svendborg-redaktion, hvor jeg beskæftiger mig med alle områder af lokalstoffet. Jeg er uddannet fra Roskilde Universitet, hvor jeg har en Cand.Comm med speciale i Journalistik. Jeg har været ansat på Fyns Amts Avis siden 2011 og har en fortid som praktikant på Fyens Stiftstidende, hvor jeg var på Nordfyns lokalredaktion og sportsredaktionen.