Efter et halvt års prøveperiode er Svendborg Sportsakademi ved at rodfæste sig som et fast tilbud til nogle af kommunens ypperste unge sportsudøvere. Antallet af tilmeldte er steget, mens akademiet nu også har botilbud.

Svendborg: Drømmene og ambitionerne om at skabe landets stærkeste talentudviklingsmiljø her på Sydfyn er intakte et halvt år efter, Svendborg Sportsakademi blev søsat.

Akademiet, der er et træningstilbud for unge sportsudøvere med elitepotentiale i færd med en ungdomsuddannelse, er således gået ind i dets næste fase efter en veloverstået prøveperiode, hvor man både skulle gøre sig erfaringer om, hvordan tingene skal gøres, og finde ud af om behovet for et sådan tilbud er til stede.

Svendborg Sportsakademi er et tilbud for elitesportsudøvere på tværs af idrætsgrene og klubber. Akademiet, som åbnede 1. januar, vil bygge bro mellem uddannelser, klub og den unge og tilbyde ekstra træning.Svendborg Sportsakademi blev stiftet som forening, og medlemsskaren består af Svendborg Kommune og en række eliteforeninger - heriblandt andet Svendborg Rabbits, GOG, FC Svendborg og Svendborg Gymnastikforening. Der er også i forskellige grader etableret samarbejde med Svendborg Gymnasium, Svendborg Erhvervsskole, SOSU Fyn Svendborg, Sydfyns ErhvervsForskole og Nymarkskolen.

For at ansøge en plads i sportsakademiet skal du indsende en motivationsbeskrivelse.Ansøgningen skal fortælle om dit sportslige niveau, træningsmængde mv. og du skal vedlægge en udtalelse fra din klub. Der er mulighed for at vedlægge dokumentation fra dit specialforbund, men det er ikke et krav.Du finder ansøgningsskemaet på svendborgelite.dk.

Der er et tilmeldingsgebyr på 1250 kroner. Deltagerbetaling pr. måned er 500 kroner i pilotprøveprojektet. Fra august 2017 stiger prisen til 2500 kroner og 1000 kroner.

Det fortæller træner og mentor Sten Kaj Larsen.

- I løbet af prøveperioden er vi blevet klogere på nogle forskellige ting. Blandt andet har vi fundet ud af, at de unge godt kan få fri fra skole til træning, men stadig holde sig oppe i fagene via en noteaftale. På den måde lider de ikke et læringstab, hvilket har været enormt vigtigt for os, fortæller Sten Kaj Larsen.

Formålet med sportsakademiet er grundlæggende at skabe sammenhæng i udøverens hverdag. Foruden at få sport og skole til at hænge sammen handler det også om at talenterne får morgentræning to gange ugentligt, ligesom de bliver målt, vejet og testet, så man kan følge med i deres udvikling.

Sportsakademiet har i prøveperioden haft 10 udøvere, der er kommet fra alle mulige sportsgrene - lige fra teamgym, skydning, håndbold, fodbold til ridning, powertumbling og boksning.

Hvordan man laver et samlet forløb, der rammer alle, har der også ligget en læring i, forklarer Sten Kaj Lasen.

- Vi har jo ikke én dominerende sportsgren, hvor de alle sammen kommer fra, men vi har oplevet, at det giver noget at samle folk, der er ens i tanke og handling i forhold til deres sport og det at være ung. Så vi har fået nogle gode erfaringer med at skabe et træningsfællesskab på tværs af de små nicheidrætter, som vores udøvere kommer fra, siger træneren, der overordnet mener, at man med sportsakademiet har fat i noget rigtigt.

- Vi mener, at vi har ramt noget, som kan bruges. At 8 ud af de 10 udøvere, som har været med på det første hold, fortsætter efter sommerferien, beviser i hvert fald, at behovet er der.

Rullende optag

En af udfordringerne har fra begyndelsen været at komme ud med budskabet om akademiets eksistens. Men også det er der rådet bod på undervejs. Efterspørgslen på tilbuddet har været relativt stor, og efter sommerferien støder flere udøvere til akademiet.

- Lige nu er vi oppe på 15 aktive sportsudøvere, men vi ender måske på 17-18 stykker, hvoraf otte er gengangere. Vi har dog besluttet at lave et rullende optag, så der kan stadig komme flere til, fortæller Sten Kaj Larsen, som også har fået henvendelser fra udøvere uden for kommunegrænsen.

- Dem tager vi seriøst, men da der er nogle ting i forhold til vores vedtægter, der gør, at det ikke er muligt at optage dem lige nu, har vi måttet afvise dem.

Sten Kaj Larsen afviser imidlertid ikke, at der på sigt kan åbnes for, at udefrakommende udøvere kan blive en del af akademiet. Ikke mindst set i lyset af, at man nu også kan tilbyde udøverne bolig i forbindelse med optag på sportsakademiet.

- Sammen med Svendborg Medie- og Sportsefterskole har vi lavet et botilbud. Der kommer udøverne til at bo sammen i nogle lejligheder på skolen og bliver bespist sammen med efterskoleeleverne. På den måde kan vi måske hjælpe til, at logistikken for udøverne går op i en endnu større helhed.

  • Katrine Becher Damkjær

    Af:

    Jeg er lokaljournalist på Fyns Amts Avis' Svendborg-redaktion, hvor jeg beskæftiger mig med alle områder af lokalstoffet. Jeg er uddannet fra Roskilde Universitet, hvor jeg har en Cand.Comm med speciale i Journalistik. Jeg har været ansat på Fyns Amts Avis siden 2011 og har en fortid som praktikant på Fyens Stiftstidende, hvor jeg var på Nordfyns lokalredaktion og sportsredaktionen.