Politikere står sammen i læserbrev: Skingre Venstre har først protesteret i 11. time i skolesag


Politikere står sammen i læserbrev: Skingre Venstre har først protesteret i 11. time i skolesag

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Karl Magnus Bidstrup (AL), Steen Tinning (R), Maria Haladyn (S), Torben Frost (S), Dorthe Ullemose (DF) og Henrik Nielsen (K), medlemmer af Børne-

byråd
Svendborg Lokaldebat. 

Læserbrev: Børne- og Ungeudvalget har stået overfor den udfordring, at skulle finde 4,5 millioner kroner i besparelser, samt en ufinansieret garantitildeling stigende til 12,2 millioner kroner i 2024/25.

Målet er en løsning, der sikrer, at alle vores folkeskoler er pædagogisk og økonomisk bæredygtige. Vores løsning er at reducere antal klasser ved at hæve det maksimale antal elever i en klasse fra 26 til 28 elever (derved stiger den gennemsnitlige klassekvotient fra 21,2 til 22,2 i det kommende skoleår), samt at pålægge Stokkebækskolen at reducere dens nuværende tre spor til to spor, fordi skolen kun har elever til to spor.

Samtidig har vi lavet en udligningsreform for folkeskolerne i Svendborg, således at skoler med en god økonomi har måttet afgive økonomi til skoler med en mere udfordret økonomi. Det sikrer, at alle skoler har en fornuftig økonomi til at drive skole. Det er vedtaget.

Et klart flertal i udvalget har valgt at respektere, at vi i Svendborg Kommune har tildelt skolebestyrelserne maksimal kompetence. De lokale skolebestyrelser har dermed også kompetence til at træffe beslutning om, hvordan deres skole vil anvende de enkelte matrikler. Det har vi gjort for at styrke det nære demokrati og dermed sikre, at man lokalt finder løsninger, der er de rigtige for netop den enkelte skole i de enkelte lokalområder.

Kompetencetildelingen fremgår af styrelsesvedtægten. Den kompetence har skolebestyrelsen for Vestermarkskolen udøvet i 2012, hvor klasserne i almenområdet blev samlet på matriklen i Vester Skerninge. Et samlet udvalg tog i 2012 til efterretning, at skolebestyrelsen for Vestermarkskolen således reelt valgte at lukke matriklen i Ollerup - også med opbakning fra Venstres tre daværende medlemmer (Mette Kristensen, Birger Jensen og Lise-Lotte Tilsted).

I hele sagsfremstillingen er det italesat ved dialogmøder, og det fremgår direkte i sagsfremstillingen, at skolebestyrelsen har kompetencen til at vælge, hvordan Stokkebækskolen vil løse udfordringen med at reducere fra tre til to spor. Ingen har rejst indvendinger herimod - ikke før her til sidst i forløbet, hvor Venstre og især Mette Kristensen med en noget skinger stemme råber forligsbrud og rejser tvivl om skolebestyrelsens kompetence - også selvom der ikke er truffet beslutning om en model i skolebestyrelsen endnu.

Vores mål er at sikre, at vi har en god kommunal service i hele kommunen. Vores mål er en høj grad af decentralisering af beslutningskompetencen - altså et reelt nærdemokrati.

Vi efterlod en stor opgave til skolebestyrelsen for Stokkebækskolen. Skolebestyrelsen har med stor ansvarlighed og mod påtaget sig denne opgave og formuleret tre modeller, der har hver deres fordele og ulemper. Forældre, ansatte og lokale aktører er blevet inddraget i processen. Det burde Venstre have udvist større respekt overfor.

Skolebestyrelsen har ikke kunnet finde konsensus om en model og har derfor bedt byrådet om at vælge mellem skolebestyrelsens tre modeller. Et enigt Børne- og Ungeudvalg har derfor indstillet, at Stokkebækskolen har 0.-3. klasse på matriklerne i Gudbjerg og Hesselager, samt 4. - 9. klasse i Gudme. Stokkebækskolen kan herefter fokusere på at drive og udvikle deres lokale skole.

Ingen har rejst indvendinger herimod - ikke før her til sidst i forløbet, hvor Venstre og især Mette Kristensen med en noget skinger stemme råber forligsbrud og rejser tvivl om skolebestyrelsens kompetence.
Seks medlemmer af Børne- og Ungeudvalget

Politikere står sammen i læserbrev: Skingre Venstre har først protesteret i 11. time i skolesag

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce