Debat: Filippahuset i Hundstrup


Debat: Filippahuset i Hundstrup

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Erik Christensen, formand for Egebjerg Lokalhistoriske Forening
Katrine Becher Damkjær
Svendborg Lokaldebat. 

Læserbrev: Det er med største bekymring, Egebjerg Lokalhistoriske Forening ser på Svendborg Kommunes planer om arealeffektivisering, fordi vi bliver en af de store tabere i denne helhedsplan. I 2017 var vi også involveret i tilsvarende planer, hvori indgik et salg af Mariehønen i Vester Skerninge, hvor vi har haft til huse siden 1976.

Vi blev anvist en flytning til Hundstrup Fritidshus. En løsning, som kunne være ideel for os, men en løsning, som er forbundet med store flytteomkostninger.

Derfor ser vi med alvor på kommunens planer om at afhænde Filippahuset i Hundstrup eller overdrage huset til byens borgere, da en lignende model i Gudme har vist sig ikke at være økonomisk mulig. Samtidig afhændes vor nuværende adresse i Vester Skerninge.

Lad os se på beslutningsgrundlaget. Ifølge Fyns Amts Avis den 17. september udtaler kommunens ejendomschef Søren Bach-Hansen, at en forhøjet PCB-koncentration kræver en renovering af Filippahuset for 3,9 millioner. En tidligere ansat overværede disse målinger og fortæller, at de blev foretaget direkte ind i fugematerialer mm. En sådan målemetode er misvisende og ukorrekt. Efterfølgende får kommunen et forkert grundlag for en korrekt vurdering af omfang, risiko og økonomiske konsekvenser.

Lad et konsulentfirma foretage målinger, hvor indeklimaet måles korrekt. Så ser billedet sandsynligvis anderledes ud og pengene kan spares. Man kan også spørge:

Hvorfor har kommunen siden 2010 ikke foretaget denne renovering, men ladet vore børn og ansatte færdes i dette miljø?

Hvad angår en "besparelse" ved at foretage de planlagte rokader, må der sættes flere spørgsmålstegn. At samle heldagsskolen i Ollerup giver højere transportudgifter, og de i oplægget højt svungne pædagogiske fordele ved en flytning står ikke mål med de værdier, der mistes.

Søren Bach Hansen udtaler også, at den påtænkte arealeffektivisering vil medføre en investering på 2,936 millioner kroner efter salg af ejendomme. Han oplyser derimod ikke, at en efterfølgende og ganske givet snarlig nødvendig efterbevilling til indretning af faglokaler til heldagsskolen vil andrage 2,279 millioner kroner.

I alt vil effektiviseringsforslaget stå Svendborg Kommune i en merpris på 5,215 millioner kroner, som skal lægges oveni de seks millioner kroner, der skal spares.

Den årlige besparelse på driften ved salg af blandt andet Filippahuset vil andrage 391.000 kroner. Man opnår derved en tilbagebetalingstid på 13 år. Hvordan vil tingene ikke være forandret over så lang en periode?

En ting er sikkert. Hundstrup får ikke sit medborgerhus tilbage, og et lille samfund vil gå en krank skæbne i møde på grund af en forhastet og helt forkert beslutning taget i 2018.

Fyns Amts har forelagt passagen om målemetoden til Svendborg Kommunes ejendomschef, Søren Bach-Hansen. Her er hans svar:

Når en bygning undersøges for PCB foretages der måling af støv såvel som damp med et luftfilter. Såfremt grænseværdierne for PCB er overskredet, foretages der en undersøgelse af de mulige kilder. I den forbindelse udtages der materialeprøver fra materialer, der erfaringsmæssigt kan indeholde PCB og sendes til analyse hos akkrediteret leverandør.

I Filippahuset er der i 2011 foretaget syv luftmålinger i 2011, hvorefter der blev udskiftet vinduer. I 2015 blev der foretaget en ny luftmåling, hvor grænseværdierne stadig var overskredet.

Der er blevet udtaget 8 prøver af fuger, 12 prøver af lak og maling samt 3 prøver af gulv.

Konklusionen er, at PCB-kilden er gummifugerne mellem betonelementerne, men at gulve, vægmaling/lak ligeledes er forurenet på grund af afdampning fra primærkilden.

Jeg kan forestille mig, at læserbrevskribenten refererer til en observation af en prøveudtagning.

Estimatet på 3,9 millioner kroner for en PCB-renovering af Filippahuset er baseret på en totalrenovering af bygningens indre. Den konkrete pris for en eventuel PCB-renovering vil afhænge af det konkrete projekt.

Debat: Filippahuset i Hundstrup

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce