Den 109 år gamle s/s Bjørn lagde mandag til i Svendborg og fortsætter sejladsen rundt om Fyn med anløb i Ærøskøbing, Assens, Middelfart og Bogense.

Svendborg: For vel 75 år siden var denne hændelse gået helt upåagtet hen i datidens aviser. En damper, der tager kul om bord var dengang et hverdagssyn i Svendborg havn.

I dag er der kun to sejlende, havgående dampskibe tilbage i Danmark. Den ene er det Svendborg-bygggede passagerskib Skjelskør. Den anden er isbryderen og bugserbåden Bjørn. Det var den 109-årige Bjørn, der mandag truttede i dampfløjten og lagde til i Svendborg. Inde på kajen foran lystsejladsmuseet ventede fem tons kul i store, hvide sække.

- Vi fyrer med det, man kalder lokomotiv-kul. Når kedlene er fyret op, og vi sejler, bruger den omkring 250 kilo på en time, forklarer dampskibsfører Niels Levring til avisen.

Damperen Bjørn har en fortid på Randers Fjord. Når den i dag fremtræder flot og sejlklar skyldes det mere end 30 års frivilligt restaureringsarbejde. Bjørn har base i Helsingør, og en kreds på 30-35 frivillige holder damperen igang suppleret af fondsmidler og indtægter fra sejlads.

Bjørn afgik fra Helsingør i sidste uge. Efter anløb i Hundested og Kerteminde ankom damperen midt på eftermiddagen mandag til Svendborg. Tirsdag gik det mod Ærøskøbing. Her gør den fast i tre-fire dage. Videre dampes til Assens, Middelfart og Bogense - og så hjem over Kattegat til Øresund.

- Turen er så at sige sponseret af et af vore medlemmer. Han har udført et stort stykke arbejde på Nationalmuseets Gedser Rev-fyrskib. Beløbet har han doneret til damperen, så vi har til kullet til denne tur for de frivillige, siger Niels Levring.

Skibsføreren inviterer avisens udsendte på maskinbesøg og kedel-kik under dæk. En smal lejder fører ned i det sauna-varme maskinrum med den originale, tregangs-dampmaskine installeret af byggeværftet i Bremerhaven. Kedlen er af nyere dato. Bygget på Aalborg Værft - i 1924.

Den ældste installation hernede er en dampdrevet generator til produktion af jævnstrøm. Damp-generatoren er fra 1888. Klenodiet har en fortid i statsbanernes første skruedrevne damp-isbryderfærge Valdemar. Den blev ophugget i 1959. Den næsten 130 år gamle, velfungerende damp-generators produktion transformeres til brugbar vekselstrøm.

Nu triller kranvognen fra vognmand Tonny Madsen frem på kajen. På Bjørn klargøres tragten til indtag af kul. Bunkring, som det hedder, sker gennem luger i dækket i både styrbord og bagbord side. Mens kullet tonser ud af sækken og ned i Bjørns tragt, står sorte skyer omkring i den blæsende sommervind. Et hverdagssyn i Svendborg for to-tre generationer siden. Et sjældent syn i dag.

S/s Bjørn er Danmarks ældste skrue-drevne dampskib. Skjelskør er syv år yngre. Verdens ældste dampskib med original maskine er Hjejlen på Silkeborgsøerne.

  • Nielsen_Søren_S

    Af:

    Redaktør og reporter på Fyns Amts Avis’ og FAA.dk’s Søsiden og Koøjet. Tekst, foto, video og web fra den maritime verden - primært ved og i Det Sydfynske Øhav, men også fra nationalt og internationalt farvand. Faglært journalist i 1973. Siden 1976 ansat på Fyns Amts Avis i Svendborg. Redaktionschef i 25 år. Ansvarsområder: Bl. a. redigering, design, redaktionel teknik og avisplanlægning. Debatredaktør 2012-2016. Født i Aalborg, bosat på Langeland. Aktiv i en håndfuld maritime foreninger. Har rundet Kap Horn i verdens største sejlskib. Forfatter til bogen “Øhavsfærger".