- Folk får i stigende grad øjnene op for veterancoasterens herlighedsværdier, siger museumsleder Erik B. Kromann.

To kendte Ærø-fartøjer fylder i disse dage flydedokken på Marstal Værft.

Ærøfærgernes m/f Skjoldnæs fra Søby-ruterne til Faaborg og Fynshav er bygget i 1978. Færgen tager under dokopholdet, der strækker sig weekenden over, bl. a. lidt forskud på 40 års klasningen næste år. I de omkring to uger dokningen i Marstal varer, er ruten lukket. Den 5. april først på eftermiddagen aflyses desuden en retursejlads til Als som følge af syn.

Den godt 60-årige veterancoaster Samka fra Marstal får i den anden ende af flydedokken udført klasning på skrog (tykkelsesmåling), dæk, ankre, maskine (stempeltræk, cylindre), skrueakslen, pumper, tanke - ja, alt, oplyser leder af Marstal Søfartsmuseum, Erik B. Kromann:

- Heldigvis er det en solidt konstrueret damper fra en tid, hvor man byggede for at krammet skulle være langtidsholdbart - og ikke som éngangsbægre, lyder det fra Erik B. Kromann.

På Samka påregnes uddokning fredag, når - eller hvis - Skjoldnæs er klar.

Erik B. Kromann glæder sig over, at folk i stigende grad får øjnene op for veterancoasterens herlighedsværdier. Dermed er forespørgsel på brug af Samka jævnt tiltagende:

- Før dokning havde vi en charter for MIFs oldboyshold til fodboldkamp i Bagenkop, hvor søvejen direkte med skib jo unægtelig er noget kortere end færgeomfartsvejen, siger Erik B. Kromann.

I Samkas nye sæson arbejdes der på sejlads med tagdækningsmateriale Stege-Læsø i april, i maj deltagelse i øvelse for Søværnet, charter for Ærøforenings-arrangement i København, i juni sejlads i det nære farvand og Folkemødet på Bornholm.

I juli viser Samka Ærø-flaget ved veteranskibs-træf i Flensborg og derefter følger en tre måneder charter til udstillingsprojekt Bibiana. Sidste år havde Samka også en længere charter til både Nordjylland og København som udstillings- og aktivitetsskib for samme projekt.

- Desuden har vi enkelte arrangementer langs kaj. Skulle der være et hul ind imellem, står Marstal Småborgerlige Sangforening klar til at chartre en tur til tysk havn, siger Erik B. Kromann.

  • Nielsen_Søren_S

    Af:

    Redaktør og reporter på Fyns Amts Avis’ og FAA.dk’s Søsiden og Koøjet. Tekst, foto, video og web fra den maritime verden - primært ved og i Det Sydfynske Øhav, men også fra nationalt og internationalt farvand. Faglært journalist i 1973. Siden 1976 ansat på Fyns Amts Avis i Svendborg. Redaktionschef i 25 år. Ansvarsområder: Bl. a. redigering, design, redaktionel teknik og avisplanlægning. Debatredaktør 2012-2016. Født i Aalborg, bosat på Langeland. Aktiv i en håndfuld maritime foreninger. Har rundet Kap Horn i verdens største sejlskib. Forfatter til bogen “Øhavsfærger".