KOØJET

Den omfattende omlægning af fragtskibshavnene r klar i juni.

Efter en årrække, hvor vedligeholdelse af Rudkøbings trafikhavn omkring købstadens historiske midtermole ikke har stået øverst på de kommunale budgetter, sker der noget. Mennesker, maskiner og fartøjer er igang med et anlægs- og ombygningsarbejde, der vil udløse en regning til Langeland Kommune på 12,5 mio kr.

- Vi satser på at være færdige til den 6. juni. Der vil være mulighed for skibsanløb tidligere, hvis der skulle være behov for det, siger havnefoged Kim Rasmussen, Rudkøbing til Koøjet.

Havnens nordlige bassin omgivet af en højsilo og en plansilo benyttes fortrinsvis af foderstoffirmaet Danish Agro. I de senere år har fragtskibstrafikken til virksomheden ligget på fem-ti anløb årligt.

Når det omfattende bygge- og anlægsarbejde står færdigt, vil større skibe lettere kunne anløbe denne del af havnen. Som det har været hidtil, skulle skibene kante sig rundt mellem ydermole og midtermole. Med en nyanlagt indsejling lidt nordligere end den nuværende kan fragtskibe så at sige sejle direkte ind langs kaj ved havnens plansilo. Den nye havns udvidede kaj-område vil kunne modtage skibe på op til 87 meters længde, 11 meters bredde og 4,5 meters dybgang.

Med det færdige nyanlæg kan driftsbudgettet reduceres. Det sker fordi dele af den nuværende, vedligeholdelseskrævende jern-spuns erstattes af langtidsholdbare stenforkastninger samt af anløbsbroer af træ til fx store lystbåde. Hvis udskiftning af tærezink på jernspuns forsømmes - læs: spares væk - korroderer spunsen. Følgen har været, at kajerne skred ud eller forfaldt til ubrugelighed.

Nyanlægget udføres af NCC/Hercules med M. S. Rosbæk i Svendborg som rådgivende ingeniør. Uddybningsfartøjet Sirius Høj fra Horsens flytter bundmateriale fra trafikhavnens kommende indsejling til lukning af den nuværende indsejling.

  • Nielsen_Søren_S

    Af:

    Redaktør og reporter på Fyns Amts Avis’ og FAA.dk’s Søsiden og Koøjet. Tekst, foto, video og web fra den maritime verden - primært ved og i Det Sydfynske Øhav, men også fra nationalt og internationalt farvand. Faglært journalist i 1973. Siden 1976 ansat på Fyns Amts Avis i Svendborg. Redaktionschef i 25 år. Ansvarsområder: Bl. a. redigering, design, redaktionel teknik og avisplanlægning. Debatredaktør 2012-2016. Født i Aalborg, bosat på Langeland. Aktiv i en håndfuld maritime foreninger. Har rundet Kap Horn i verdens største sejlskib. Forfatter til bogen “Øhavsfærger".