SØSIDEN

Søren H. Hansen blev som tre-årig hentet af politiet på havnen.

Som gæst i Søren H. Hansens hjem i Rantzausminde er man ikke i tvivl: Her bor en sømand.
At Søren H. Hansen er til det havvendte signaleres allerede i forhaven, hvor familiens Impala 33-sejlbåd står omhyggeligt dækket til for vinteren. Skroget er støbt hos bådebygger Stenner på Tåsinge, og resten har Søren H. Hansen selv stået for. Bl. a. apteringen af massiv teak. Det tog ti års fritid.
- Jeg er nok lidt pertentlig, siger Søren H. Hansen til Søsiden.
At Søren H. Hansens håndelag er til topkarakter viser også fotos af egne helmodeller af skibe udført i hans såkaldte herreværelse - et velordnet værksted på hjemmefronten.

Røde og blå kassetter

I denne herrelige hule ser vi også billeder af de skibe, hvor Søren H. Hansen har stået på kommandobroen. På en hylde står kassetter med adskillige årgange af J. Lauritzens Frivagten og af A. P. Møllers Maersk Post. Røde kassetter til JL. Blå til Mærsk.
Søstykker og navnebrætter på stuernes vægge og et fyldigt maritimt bibliotek understreger yderligere, hvad tilværelsen drejer sig om for Prinds Valdemars Foreningens formand gennem seks år:
- Skibe, skibe, skibe, som Søren H. Hansen selv udtrykker det.

Kogtved-elev

Søren H. Hansens forældre stammede fra Tåsinge, men flyttede til Korsør, hvor hans far blev maskinmester på DSB's overfarter. Med udkik til en livlig trafik af bl. a. Storebælts-færger fik Søren H. Hansen det maritime ind fra barnsben:
- Som tre-årig stak jeg af hjemmefra. Det endte med, at politiet måtte hente mig på havnen i Korsør, fortæller Søren H. Hansen.
I 1967 satte Søren H. Hansen kursen mod det sydfynske og blev elev på J. Lauritzens Kogtved Søfartsskole. Det var ombordstigningen til en mere end tyve-årig karriere i den rødhvide JL-verden til søs og på land i Svendborg. Mens Søren H. Hansen efter værnepligt i Søværnet og praktik på JL-skibe læste videre på Svendborg Navigationsskole (i dag Simac), tog han weekendvagter på Kogtved. Efter afsluttet uddannelse tog Søren H. Hansen en tørn i JL's reefer-flåde i køleskibstrafikken på Sydamerika.

Kogtved-forstander

Karrieren fortsatte hos JL som lærer på Kogtved fra 1973.
- Det var en fin tid. Vi underviste i et år, og så skulle vi et år ud i skibene. Det var vigtigt, at vi holdt det praktiske ved lige. Eleverne skulle ikke høre på en lærer, der sagde, "at dengang jeg var ude og sejle....". Vi blev opdateret i rederiets egne skibe ude i virkeligheden, siger Søren H. Hansen. I fire år fra 1996 regerede Søren H. Hansen derefter på Kogtveds forstander-kontor som efterfølger for Ejgil Larsen.

Til søs igen

Søen trak igen, og Søren H. Hansen takkede ja til et tilbud fra Mærsk. Han påmønstrede først containerskibet Christian Mærsk som overstyrmand og blev senere forfremmet til kaptajn. Karrieren i Det Blå Danmark sluttede med gode år som kaptajn på den 347 meter lange, Lindø-byggede container-kæmpe Clementine Mærsk. Turnus var ni uger til søs - og ni uger hjemme i Svendborg.
- Da jeg blev 63 år i 2012 fandt jeg tiden inde til at gå i land, og jeg har ikke kedet mig. Det maritime i mange aspekter fylder stadig alt. I vinter har jeg fx brugt tid på at læse alle protokoller fra Svendborg Søe-Societets Compagnie og Prinds Valdemars Forening. Det har været tidkrævende og spændende. Noget af det bliver brugt i jubilæumstalen til middagen, siger Søren H. Hansen.

  • Nielsen_Søren_S

    Af:

    Redaktør og reporter på Fyns Amts Avis’ og FAA.dk’s Søsiden og Koøjet. Tekst, foto, video og web fra den maritime verden - primært ved og i Det Sydfynske Øhav, men også fra nationalt og internationalt farvand. Faglært journalist i 1973. Siden 1976 ansat på Fyns Amts Avis i Svendborg. Redaktionschef i 25 år. Ansvarsområder: Bl. a. redigering, design, redaktionel teknik og avisplanlægning. Debatredaktør 2012-2016. Født i Aalborg, bosat på Langeland. Aktiv i en håndfuld maritime foreninger. Har rundet Kap Horn i verdens største sejlskib. Forfatter til bogen “Øhavsfærger".

Mere om emnet

Se alle
150-årig Svendborg-forening: Fra fattighjælp til festligt samvær

150-årig Svendborg-forening: Fra fattighjælp til festligt samvær

FAKTA: Prinds Valdemars Forening - 150 år i Svendborg

FAKTA: Prinds Valdemars Forening - 150 år i Svendborg