Øernes nye afløserfærge kan få Svendborg som base

Afløserfærgen, som kooridineres fra Færgesekretariatet i Ærøskøbing. Svendborg er i spil som mulig besehavn. Ill: Odense Maritime Technology / OMT.

Øernes nye afløserfærge kan få Svendborg som base

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Færgesekretariatet i Ærøskøbing har tegninger og flere finansieringsmodeller klar. Byggekontrakt skrives i år. Værfter i Søby og Hvide Sande har tilbudt at bygge færgen.

Færger har det som støvsugerposer. Forskelligheden er stor. Bruger du ikke den rette, kan du få problemer. Og kommer du i akut mangel, er det ikke sikkert, at din ellers hjælpsomme nabos låne-vare passer.

Når de små bilfærger til øerne er så forskellige, skyldes det, at færger ikke er en hyldevare. Af de flere snese små bilfærger vi har i Danmark, er næppe to helt ens.

Forklaringen på det brogede billede er, at når de typisk kommunale rederier hvert måske 25. år skal bestille en ny færge, starter processen ofte helt på bar bund. Det resulterer i et solo-projekt med en færge skræddersyet til en specifik rute.

På grund af fx dybgang, broklap-system eller bredde vil færgen være mere eller mindre uanvendelig på andre ruter. Eksempler på nybyggede, rute-dedikerede færger i Øhavet er m/f Højestene, m/f Faaborg III og m/f Strynø.

Hvis øfærgerne skal gøres fleksible, er trylleformlen at arbejde mod en standardisering. Det kan på sigt give øboer og gæster mere færge for de samme penge, og det kan give bedre betjening under nedbrud eller dokning af en øs færge.

Jan Fritz Hansen, Færgesekretariatet
Jan Fritz Hansen, Færgesekretariatet, Ærøskøbing: - Afløserfærgen kan også blive et forbillede for øernes kommende, egne nybygninger. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.
Jan Fritz Hansen, Færgesekretariatet, Ærøskøbing: - Afløserfærgen kan også blive et forbillede for øernes kommende, egne nybygninger. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.
Jan Fritz Hansen, Færgesekretariatet, Ærøskøbing: - Afløserfærgen kan også blive et forbillede for øernes kommende, egne nybygninger. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.

Færge med flere formål

Første skridt i retning af en standardisering af de danske øfærger er udviklingen af en såkaldt afløserfærge. Dens primære formål bliver at kunne rykke ud i akutte situationer samt at afløse øens ordinære færge under dok-ophold. Desuden tænkes afløserfærgen anvendt som showroom og til afprøvning af ny maritim teknologi. Færgen vil også kunne supplere den ordinære færge, hvis der fx som på Skarø er festival på en ø.

Afløserfærgen vil under styrehuset få en salon med kik kompasset rundt. Ill: Odense Maritime Technology / OMT.
Færgesekretariatet i Ærøskøbing
Færgesekretariatet dækker hele Danmark og er fysisk baseret på et separat kontor hos det kommunale rederi Ærøfærgerne på havnen i Ærøskøbing.

Leder siden starten i 2015 er tidligere vicedirektør i Danmarks Rederiforening, Jan Fritz Hansen.

Formand for Færgesekretariatets styregruppe er centerchef i Svendborg Kommune, Kjeld Bussborg Johansen.

Færgesekretariatets overordnede formål er at fremme kommunalt samarbejde om øfærgedrift samt at tilbyde faglig ekspertise, rådgivning og sparring.

Færgesekretariatet holder konferencer og udgiver nyhedsbreve samt to gange årligt magasinet Øfærgerne.

Færgesekretariatet faciliterer samarbejde og sparring om færgedrift og relaterede områder med det formål at optimere og billiggøre driften.

Færgesekretariatet er statsfinansieret og en udmøntning af ”Tilskudsordning vedrørende kommuner med mindre øer” fra 2013 samt af Økonomiaftale 2014 mellem Kommunernes Landsforening og Staten.

Aftalen om Færgesekretariatet omfatter de 18 øfærge-kommuner, som er omfattet af øtilskud og af den politiske aftale fra 2013 ”Aftale om justeringer af udligningssystemet”. Alle fire sydfynske øhavskommuner er med. sosn
Afløserfærgen vil under styrehuset få en salon med kik kompasset rundt. Ill: Odense Maritime Technology / OMT.
Afløserfærgen vil under styrehuset få en salon med kik kompasset rundt. Ill: Odense Maritime Technology / OMT.

Færgen er tegnet

Leder af Færgesekretariatet i Ærøskøbing, Jan Fritz Hansen, har siden starten i 2015 arbejdet med tanken om en afløserfærge. Nu er færgen tegnet af Odense Maritime Technology. Også forskellige finansieringsmodeller står klar.

- Projektet med afløserfærgen ligger fint i tråd med, at statens tilskudspenge også skal bruges til at optimere øfærgefarten ved fx at bruge viden på tværs af øerne i stedet for, at de kommunale rederier sidder i hver sin silo og driver færgeri, siger Jan Fritz Hansen til Søsiden.

Den projekterede afløserfærge får tre grundstørrelser. Udgaven, der i første omgang planlægges bygget, bliver i den midterste størrelse. Den vil få plads til 10-20 biler og 98-150 passagerer.

Afløserfærgen får udskiftelige rampemoduler og visir-mulighed, så den kan anløbe de fleste øer. Ill: Odense Maritime Technology / OMT.
Passagerernes komfort og udsyn er prioriteret højt på den nye afløserfærge. Ill: Odense Maritime Technology / OMT.
Passagerernes komfort og udsyn er prioriteret højt på den nye afløserfærge. Ill: Odense Maritime Technology / OMT.

Fast skipper følger med

- Afløserfærgen kan også blive en prototype for øernes kommende, egne nybygninger. Når færgen kommer ud på afløsning, lærer mandskab og øboer den at kende og kan måske med lidt tilretninger vælge den som basis. Vi håber, at produktet bliver så godt, at det breder sig som ringe i vandet. Men vi kan jo ikke tvinge nogen til noget, siger Jan Fritz Hansen.

Det er planen, at afløserfærgen får en fast skipper. Han eller hun suppleres under chartring med lokal bemanding.

Afløserfærgen får udskiftelige rampemoduler og visir-mulighed, så den kan anløbe de fleste øer. Ill: Odense Maritime Technology / OMT.
Afløserfærgen får udskiftelige rampemoduler og visir-mulighed, så den kan anløbe de fleste øer. Ill: Odense Maritime Technology / OMT.

Svendborg kan blive base

Afløserfærgen kan i princippet sejle overalt landet. Det sandsynlige er, at den fortrinsvis kommer til at virke i Det Sydfynske Øhav, i Smålandsfarvandet, i Storebælt, i Sejerø Bugt og på Isefjorden.

I den geografi ligger Svendborg centralt. Så vidt Søsiden erfarer, er Svendborg da også godt med i spillet om at blive base for afløserfærgen. Men der er ikke truffet beslutning om, hvor færgen skal have hjemhavn.

Styrehuset øverst oppe får et 360-graders kik. Ill: Odense Maritime Technology / OMT.
Styrehuset øverst oppe får et 360-graders kik. Ill: Odense Maritime Technology / OMT.
Styrehuset øverst oppe får et 360-graders kik. Ill: Odense Maritime Technology / OMT.

Søby muligt byggeværft

Økonomi kommer man ikke udenom. Anskaffelsen af færgen kommer til at koste 40-50 mio kroner plus udviklingsomkostninger. Søby Værft på Ærø og værftet i Hvide Sande har allerede tilbudt at bygge færgen. Kontrakten skal skrives i år. Færgen er måske allerede sejlklar til slutningen af næste år, men nok mere realistisk i starten af 2020.

Jan Fritz Hansen oplyser, at der ligger finansieringsforslag, hvor pensionskasser kan aktiveres, men det kan også være en privat investering. Der er forskellige tilbud.

- Færgesekretariatet skal ikke eje færgen. Vi sætter et selskab ind, som tager færgen på en bareboat-kontrakt. Selskabets opgave bliver at få færgen aktiveret ved bl. a. kontrakter med økommuner. Selskabet skal stå for charter og sørge for, at pengestrømmen går til den, der har finansieret færgen plus penge til det selskab, der drifter den, forklarer Jan Fritz Hansen.

Jan Fritz Hansen, Færgesekretariatet, Ærøskøbing: - Afløserfærgen kan også blive et forbillede for øernes kommende, egne nybygninger. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.
Jan Fritz Hansen, Færgesekretariatet, Ærøskøbing: - Afløserfærgen kan også blive et forbillede for øernes kommende, egne nybygninger. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.

Dagspris: Max. 40.000 kr

Målet er, at den daglige charterpris på afløserfærgen kommer under 40.000 kr.

Jan Fritz Hansen vurderer, at færgen vil få omkring 250 charterdage som året.

Seks-syv borgmestre har givet tilsagn om, at deres kommuner vil benytte færgen til afløsning.

- Måske bliver der også i en indkøringsperiode brug for, at staten giver en garanti, siger Jan Fritz Hansen.

Energi og miljørigtighed spiller en stor rolle i projektet. Afløserfærgen bliver hybrid - det vil sige med både batteri og diesel ligesom den planlagte nybygning på Rudkøbing-Marstal. Drift på kun batterier er foreløbig ikke en mulighed, da det vil kræve ladestationer i alle færgelejer.

Færgen konstrueres med udskiftelige letvægtsramper, så den kan anløbe de potentielle lejer uanset broklap-system.

Afløserfærgen vil under styrehuset få en salon med kik kompasset rundt. Ill: Odense Maritime Technology / OMT.
Afløserfærgen vil under styrehuset få en salon med kik kompasset rundt. Ill: Odense Maritime Technology / OMT.
Passagerernes komfort og udsyn er prioriteret højt på den nye afløserfærge. Ill: Odense Maritime Technology / OMT.
Passagerernes komfort og udsyn er prioriteret højt på den nye afløserfærge. Ill: Odense Maritime Technology / OMT.
Afløserfærgen får udskiftelige rampemoduler og visir-mulighed, så den kan anløbe de fleste øer. Ill: Odense Maritime Technology / OMT.
Afløserfærgen får udskiftelige rampemoduler og visir-mulighed, så den kan anløbe de fleste øer. Ill: Odense Maritime Technology / OMT.
Styrehuset øverst oppe får et 360-graders kik. Ill: Odense Maritime Technology / OMT.
Styrehuset øverst oppe får et 360-graders kik. Ill: Odense Maritime Technology / OMT.

Øernes nye afløserfærge kan få Svendborg som base

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce