KOØJET

Øhavets fælleskommunale Naturturisme i Svendborg gør klar til opdaterede plancher efter, at flere lystbådehavne er kommet med i samarbejdet.

På Strynø har beboere i en henvendelse til Koøjet undret sig over, at øen i følge et officielt turist-kort ophængt i en række havne vises uden anløbsmulighed for lystbåde. Kortets markering af en havn for lystbåde mangler på øen mellem Langeland og Ærø. Det samme gælder for en række andre lystbådehavne i Det Sydfynske Øhav. De er ikke markeret på den aktuelle planche med så officielle afsendere som bl. a. det fælleskommunale Naturturisme og EU's fond for udvikling af landdistrikter.

Når havne som fx Ristinge, Lohals, Birkholm, Hjortø, Lyø, Bjørnø, Avernakø, Korshavn, Ballen, Dageløkke og Gambøt også mangler, har det en forklaring. Den er, at havnene ikke var med i samarbejdet "Det Sydfynske Øhav - A World-Class Sailing Destination", da den ophængte planche i fx Rudkøbings lystbådehavn blev udarbejdet i 2014.

I mellemtiden er en række af de manglende havne kommet med i samarbejdet, og flere havne kan være på vej:

- Vi har lige nu 19 ud af 33 mulige havne med, siger Nina Brandt Jacobsen, projektleder ved de fire øhavs-kommuners Naturturisme i Svendborg.

Nina Brandt Jacobsen oplyser, at opdaterede kort vil blive ophængt i havnene op til sejlersæsonen 2018. Samtidig vil det blive tydeliggjort, at det kun er havne med i samarbejdet, der optræder på kortet.

- Alle havne har et tilbud om at melde sig ind, understreger Nina Brandt Jacobsen.

- Jeg mener ikke, at det er et problem, at de ikke-tilmeldte havne mangler på kortet. Sejlere har jo mange andre kilder til at finde rundt i Øhavet med, påpeger Nina Brandt Jacobsen.

Når havne melder sig til samarbejdet får de en planche og et flag og kan trække på rådgivning indenfor fx investeringer, udvikling og potentiale for vækst. Desuden fik havnene eksponering på den nyligt overståede Hanseboot i Hamborg, oplyser Nina Brandt Jacobsen.

  • Nielsen_Søren_S

    Af:

    Redaktør og reporter på Fyns Amts Avis’ og FAA.dk’s Søsiden og Koøjet. Tekst, foto, video og web fra den maritime verden - primært ved og i Det Sydfynske Øhav, men også fra nationalt og internationalt farvand. Faglært journalist i 1973. Siden 1976 ansat på Fyns Amts Avis i Svendborg. Redaktionschef i 25 år. Ansvarsområder: Bl. a. redigering, design, redaktionel teknik og avisplanlægning. Debatredaktør 2012-2016. Født i Aalborg, bosat på Langeland. Aktiv i en håndfuld maritime foreninger. Har rundet Kap Horn i verdens største sejlskib. Forfatter til bogen “Øhavsfærger".