KOØJET

Naturturisme etablerer maritime infobænke i en række lystbådehavne. De første er i denne uge sat op i Ballen, Ærøskøbing, Faaborg og Rudkøbing.

En ny attraktion for havnevandrere og lystsejlere er i denne uge skudt op i Ærøskøbing, Ballen, Faaborg og Rudkøbing. I de kommende uger følger en halv snes andre lystbådehavne i Øhavet med.

- Det er infobænke. Et behagested. Man kan hvile fødderne, aftale den som mødested og man kan blive klogere af at bruge, hvad bænken kan, forklarer projektleder Nina Brandt Jacobsen fra øhavskommunernes Naturturisme i/s i Svendborg.

Populært sagt ligner bænkens fundament en kabeltromle. Midt i er placeret en flagstang-tyk pæl. Øverst viser skilte afstand til syv forskellige sejlermål i Det Sydfynske Øhav. Koøjet har prøvesiddet bænken i Rudkøbing. Her viser skiltene distancen i sømil til Strynø (4), Søby (16), Faaborg (22), Svendborg (17), Lyø (22), Drejø (14) og Ballen (14). Afstanden er udmålt ad vandvejen.

Desuden opfordrer et skilt med teksten "go explore" til at begive sig på opdagelse i byen.

På midtersøjlen er anbragt en rund naglebænk. På større sejlskibe bruges den til såkaldte kofilnagler for fastgørelse af riggens tovværk. På infobænkene kan naglebænken dekoreres med tovværk eller fx holde en brochure-stander.

Når infobænkene er færdige i maj, vil de være udstyret med QR-koder og vejledning i at hente en smartphone-app med indhold om Øhavets attraktioner. Infobænkene er udført i vedligeholdelsesfrit, rå douglas. Hvis havnene ønsker træet malet, er det tilladt at gøre det for egen regning.

Arkitekt Kristian Hansen fra Center for Maritim Arkitektur i Svendborg har stået for designet. Bænkene er udført af tømrermester Anders Fredskild, Tåsinge. Etableringen har fået støtte fra bl. a. småøernes LAG-midler.

- Bænkene er en vigtig og synlig del af samarbejdet om at gøre Det Sydfynske Øhav til en attraktion, betoner Nina Brandt Jacobsen.

  • Nielsen_Søren_S

    Af:

    Redaktør og reporter på Fyns Amts Avis’ og FAA.dk’s Søsiden og Koøjet. Tekst, foto, video og web fra den maritime verden - primært ved og i Det Sydfynske Øhav, men også fra nationalt og internationalt farvand. Faglært journalist i 1973. Siden 1976 ansat på Fyns Amts Avis i Svendborg. Redaktionschef i 25 år. Ansvarsområder: Bl. a. redigering, design, redaktionel teknik og avisplanlægning. Debatredaktør 2012-2016. Født i Aalborg, bosat på Langeland. Aktiv i en håndfuld maritime foreninger. Har rundet Kap Horn i verdens største sejlskib. Forfatter til bogen “Øhavsfærger".