KOØJET

- Gå mod strømmen, Svendborg! Lad os få 50 små badeanlæg langs Svendborgsund, siger arkitekt bag nyskabelse.

Kristian Hansen fra Center for Maritim Arkitektur måtte affyre champagne-flasken tre-fire gange, før den knustes mod en af de lidt mere specielle nybygninger fra Svendborgs værftsø: Et flydende havnebad med indbygget sauna.

Havnebadet blev døbt Jana inspireret af fornavnene på de to konstruktørers hustruer, Janneke Kold og Anna Als.

Det flytbare havnebad monteret på en ponton er en prototype skabt af Kristian Hansen og makkeren Keld Åbjørn.

Havnebadet, der blev holdt over dåben ved sidste weekends lysfest på Frederiksøen, er ikke helt færdigt. En afspærret åbning på pontonens dæk skal fx udfyldes med et halvanden meter dybt badekar med ferskvand. Karret skal benyttes, så baderne ikke drypper af havnevand, når de varmer sig i havnebadets sauna. Ved dåbshandlingen buldrede ilden allerede fristende i saunaens ovn.

Den lille træbygning med saunaen er holdt i - hvad designerne kalder - marstal-grøn.

- Husets farve og udformning kan tilpasses efter de lokale forhold, forklarer Kristian Hansen. Han oplyser, at der i løbet af næste år også vil dukke havnebade op i Vindeby og i Troense.

- Hellere flere små havnebade end et stort, centralt anlæg. De små havnebade har også den fordel, at de kan flyttes, hvis der fx er behov ved et sejlerstævne, siger Kristian Hansen.

- Gå mod strømmen, Svendborg! Lad os få 50 små badeanlæg langs Svendborgsund i stedet for at samle alt i store centre, anbefaler Kristian Hansen, der i øvrigt har badeanstalten i Rudkøbing som sin personlige favorit:

- Den er fantastisk smuk, poetisk og uprætentiøs, fastslår han.

Projekt Verdens Mindste Havnebad er en del af Svendborg Kommunes Frederiksø-initiativ om at fremme leg på kajen. En række aktører aktiverer by- og havnerum på udrustningskajen. Temaet er kulturelt og maritimt.

  • Nielsen_Søren_S

    Af:

    Redaktør og reporter på Fyns Amts Avis’ og FAA.dk’s Søsiden og Koøjet. Tekst, foto, video og web fra den maritime verden - primært ved og i Det Sydfynske Øhav, men også fra nationalt og internationalt farvand. Faglært journalist i 1973. Siden 1976 ansat på Fyns Amts Avis i Svendborg. Redaktionschef i 25 år. Ansvarsområder: Bl. a. redigering, design, redaktionel teknik og avisplanlægning. Debatredaktør 2012-2016. Født i Aalborg, bosat på Langeland. Aktiv i en håndfuld maritime foreninger. Har rundet Kap Horn i verdens største sejlskib. Forfatter til bogen “Øhavsfærger".