KOØJET

Anlægsarbejdet for Svendborg Kommune og Troense Bådelaug står klart omkring 1. februar.

"Dampskibsbroen".

Ordet bevares. Alt andet vil være nyt, når brugere af Troenses dampskibsbro med historie tilbage til 1880 dukker frem af vinterhiet. Arbejdet med at forny mellembro og brohoved er i fuld gang. Det hele ventes at stå klar omkring 1. februar.

Projeket med nybygningen af Dampskibsbroen er et sampsil mellem de to ejere, Troense Bådelaug og Svendborg Kommune. Bådelauget ejer forbindelsesbroen mellem havnearealet og sundfærgen Helges anløbsplads. Kommunen ejer brohovedet, hvor Helge gør fast.

Før nybyggeriet indledtes i efteråret, var begge dele i slet forfatning. Formanden for Troense Bådelaug, Lars Hansen, oplyser til Koøjet, at bro-anlægget var bygget i 1977. I den oprindelige plan for byggeriet skulle anlægget have stået færdigt før bådelaugets værtsskab for Star-bådenes VM i sommer. Men den plan blev ændret, da der ikke kunne opnås sikkerhed for, at anlægsarbejdet ville være afsluttet, før de mange Star-sejlere kom til Troense.

- Anlægsarbejdet går helt efter planen. Det tegner til at blive et flot resultat - faktisk fuldstændig mage til det gamle, siger Lars Hansen.

Anlægget løber op i omkring to mio. kroner. Bådelauget betaler af egen kasse forbindelsesbroen til 600.000-700.000 kr. Resten klares af kommunen.

Troense Bådelaug ejer havn, bagland og klubhus. Fra 1. januar i år overtog lavet også den gamle forbindelsesbro fra kommunen.

Troenses hyggelige bådehavn har været ejet og drevet af brugerne siden 1940'ernes hårde isvintre, da det daværende sogneråd afstod broerne. Siden 1972 har havnens fusionerede sejlklubber forenet i Troense Bådelaug stået for driften af bådebroerne.

Før bådelavets standerhejsning i foråret vil et nyt jollehus økonomisk hjulpet på vej af A. P. Møllers fond også stå klart til de omkring 300 medlemmer.

  • Nielsen_Søren_S

    Af:

    Redaktør og reporter på Fyns Amts Avis’ og FAA.dk’s Søsiden og Koøjet. Tekst, foto, video og web fra den maritime verden - primært ved og i Det Sydfynske Øhav, men også fra nationalt og internationalt farvand. Faglært journalist i 1973. Siden 1976 ansat på Fyns Amts Avis i Svendborg. Redaktionschef i 25 år. Ansvarsområder: Bl. a. redigering, design, redaktionel teknik og avisplanlægning. Debatredaktør 2012-2016. Født i Aalborg, bosat på Langeland. Aktiv i en håndfuld maritime foreninger. Har rundet Kap Horn i verdens største sejlskib. Forfatter til bogen “Øhavsfærger".