Guide til læse(sø-)hesten: Her er årets maritime bøger 2017

Travlhed på overfarten Svendborg-Vindeby. I lejet ligger Danmarks største bilfærge af træ, m/f Fritz Juel bygget hos Ring-Andersen i Svendborg i 1954. Ill. fra bogen ?Færgen er i havn om få minutter ....?

Guide til læse(sø-)hesten: Her er årets maritime bøger 2017

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

SØSIDEN

Søsiden giver et overblik over nogle af årets udgivelser

En scrapbog om dansk færgefart

Fynboen Flemming Søeborg er optaget af fortidens kollektive og private trafik. Det er blevet til redaktion og forfatterskab af bøger om bl. a. sporvogne, biler og jernbaner.

I den seneste udgivelse er det færgernes tur. Resultatet er en scrapbogs-agtig bog med museale billeder og billetter samt ældre postkort som det gennemgående illustrationsmateriale.

Hovedvægten er lagt på de trafiktætte ruter over Kattegat, Øresund, Østersøen og Storebælt, og her skal billeder og beretninger nok vække nostalgien hos færge-entusiaster.

Bogen har en række bidragydere, og her kunne en strammere koordinering have løftet helheden, ligsom de ikke så få "muligvis" og "formentlig" ved tvivlspørgsmål om fx fotos forholdsvis burde være tjekket.

For den sydfynsk færge-interesserede er det desværre ikke svært at finde faktuelle fejl i kapitlerne om færgefarten i Øhavet. Eksempelvis: Forkert tidspunkt for Kiel-færgens ophør, m/f Ærø (1930) var ikke Øhavets første motorfærge, m/f Ærøsund var ikke "en god og smuk repræsentant for det bedste i dansk skibsbygning " (den var som bekendt bygget i Tyskland!) og Svendborgsunds Helge er ikke en damper etc.

Flemming Søeborg: "Færgen er i havn om få minutter - en nostalgisk rejse på hovedvejene til søs". Gyldendal, 240 sider, 349,95 kr.

Sømandskone-syssel fra Marstal. Alice Rasmussen har til et pudebetræk broderet navne på de Mærsk-skibe, som hendes mand, Jørn, har sejlet med. Bemærk komfuret under kompasrosen. Ill. fra "Sømandskoner i Marstal".

At være sømandskone i Marstal

Bag en enhver sømand står en kvinde. Det er omdrejningspunktet for denne læseværdige udgivelse fra søfartsmuseet i Marstal.

Ærøboen, historikeren og etnologen Mette Eriksen Havsteen-Mikkelsen giver et nærværende og levende blik ind i sømandskonens liv. Vi er tæt på, når sømandens kone holder familien kørende hjemme i hverdagens Marstal eller når hun en sjælden gang er med manden til søs. Og ja, vi får også anekdoten om fajancehundene i vinduet.

Mens der med maskulin vinkel er skrevet sømil af bøger om skibe og barske fortællinger ude fra det blå, er bogen den måske eneste udgivelse om sit emne. Kvaliteten er bl. a., at vi med en fagkvindes indsigt kommer rundt om det historiske, men også i høj grad gennem interviews får skildret dagligdagen for en række nulevende sømandskoner i Marstal.

Kvinderne derhjemme er et fundament for søfarten, og bogen her får velfortalt belyst hvorfor.

Mette Eriksen Havsteen-Mikkelsen: "Sømandskoner i Marstal - fortællinger fra sø og land". Marstal Søfartsmuseum, 98 sider, 225,00 kr.

Bent Mikkelsen fortæller historien om kreaturtransport-rederiet Corral Line i sit 19. bind af serien "Danske Rederier".

Historien om Ko-Clausen

Historien om den sønderjysk baserede kreatur-transportør Corral Line har ikke så lidt Svendborg i sig. Både aner og familiære bånd til det sydfynske er tætte, og ikke mindst har Clausen-familiens rederier fået bygget, ombygget og serviceret en række af sine mange sejlende stalde på stålskibsværftet i Svendborg.

Den grundige og erfarne maritim-skribent og fotograf Bent Mikkelsen fortæller hele rederiets udvikling i medgang og modgang. Skildringen begynder i dampertiden i 1892, fortsætter med afsnit om hastig ekspansion, og vi hører om krigsårene i Svendborg. Historien slutter med nyeste fartøj i flåden, Alondra, der lå oplagt ved Frederiksøen i fire år og er sat i drift i år efter omfattende ombygning i Polen og Skagen.

Læseren får alle relevante fakta om et foretagende, som mange søfolk har haft berøring med og har givet navne til som Ko-Clausen eller Skibs-Clausen.

Bent Mikkelsen: "Danske rederier - volume 19". Betty Nordgas, 228 sider, 350,00 kr.

"Vejret på Vandet" fra Mette Hundahls Det Blå Forlag i Svendborg.

Alt om vejret på vandet

Mette Hundahl er sømand, lystsejler, navigationslærer i Marstal - og startede i år Det Blå Forlag i Svendborg. Som specialist i havets meteorologi var det naturligt at åbne udgivelserne med en bog om vejret i alle dets aspekter til søs.

Det leksikalt prægede værk skrevet af forlæggeren henvender sig til alle søfarende. Fra lystsejler til krydstogt-kaptajn.

Illustreret med flere hundrede fotografier af vejr og forklarende tegninger er det en både fordøjeligt forklaret og saglig opslagsbog. Hvordan tolkes skyer, hvorfor er bølger forskellige og hvordan lægges en godtvejrs-rute? Det er blandt emnerne Mette Hundahl kyndigt udreder.

En række fotos fra Det Sydfynske Øhav fanger selvfølgelig særligt øjet her i farvandet, men bogen kommer hele kloden rundt incl. vejledning i sejlads og vejr i både troper og isfyldt farvand.

Mette Hundahl: "Vejret på vandet - maritim meteorologi for skippere og sejlere". Det Blå Forlag, 272 sider, 350,00 kr.

"Havnemanøvrer for sejl" hedder den anden udgivelse fra Mette Hundahls nye Det Blå Forlag i Svendborg. Sejlerinstruktør Henrik Jessen giver tips og tricks.

Havnemanøvrenes ABC for lystsejlere

Kunsten at manøvrere en sejlbåd rundt i havnen for sejl er uddøende. Groft sagt er et motorfrit anløb efterhånden noget, der kun praktiseres af søspejdere, klubbernes optimister og - måske - af Folkebåds-sejlere.

For de fleste lystsejlere ryger kludene ned i god tid før havnehullet, og skippers hånd skifter fra skøder til gashåndtag.

Men mekanikken kan jo svigte - og hvordan gør man så?

Den disciplin har sejlerskoleinstruktør Henrik Jessen i Hellerup undervist i gennem en årrække. Nu har han forfinet sine løse ark og omdelte papirer til en handy spiralbog. En nyttig sag til skibsbiblioteket som den er proppet med tips, tricks og rigt illustrerede vejledninger.

Mange garvede sejlere vil nok hævde, at det ved de alt om. Måske der alligevel kunne være fiduser at hente i bogens talrige praktiske vejledninger suppleret med den erfarne instruktørs afvejning af risici og alternativer til de enkelte metoder.

Henrik Jessen: "Havnemanøvrer for sejl". Det Blå Forlag, 136 sider, 175,00 kr.

"Kommas Havnelods 2017-2019" er noget af en mursten til skibsbiblioteket. Over 1000 havne er sat på fakta og tegninger.

Lystsejlerens havne-bibel

Efter i en årrække at være researchet og redigeret af afdøde Bent Lyman fra Thurø, holder denne lystsejler-klassiker seneste udgaver nu støt kursen med redaktør Knut Iversen ved rorpinden. Drejer det om havnedrift i praksis, har Knut Iversen også en passende baggrund. Ved siden af sine reaktionelle gerninger på mange fronter plus sejlerorganisatorisk virke, har redaktøren været havnefoged i Christianshavn og kan i dag bære den hvide kasket i Kongelig Dansk Yachtklubs base, Tuborg Havn i Hellerup.

Alene omfanget af havnelodsens 17. udgave er imponerende. Den udvides og opdateres endda til stadighed, og i dette seneste bind er der som noget nyt medtaget danske havnes web-adresser. Til gengæld er gæsteligger-priser udeladt, da de i bogens levetid kan miste aktualitet.

Havnelodsen og dens planer og fakta dækker mere end 1000 anløbsmuligheder i Danmark, Sverige, Tyskland og Polen.

Knut Iversen (redaktør): "Kommas Havnelods 2017-2019". Lindhardt og Ringhof, 712 sider, 450,00 kr. Fås også som e-bog, normalpris 229,95 kr.

Interessen for OSK-ShipTechs jubilæumsbog var så stor, at den er sat til salg.

De tegner Strynø-færger - og meget andet

Huse tegnes hos arkitekter og mange skibe formgives hos selvstændige firmaer udi skibskonstruktion. Et af de store i Danmark er OSK-ShipTech a/s i Aarhus. Firmaet har rundet de 50 år, og i første omgang var det planen at holde jubilæumsbogen internt og som gave til forretningsforbindelser mm. Men der opstod efterspørgsel, og nu kan den købes.

Set her fra Øhavet er der i bogen masser af indhold med sydfynsk berøring, selvom den oprindelige énmands-virksomhed har vokset sig international med op mod 50 medarbejdere.

Skibsingeniør Ole Steen Knudsens første selvstændige projekt i 1966 var Strynøs første egen færge, en dansk nybygning fra 1930 importeret fra Sverige til Strynø-Rudkøbing. Også Strynøs næste færge, Strynboen købt brugt i Norge i 1974, var over den jyske skibstegnestue. Og alle gode gange tre. Den nuværende, nybyggede m/f Strynø fra 2013 er tegnet fra bunden hos OSK. Dertil kommer talrige andre opgaver i sydfynske farvand - bl. a. for Søby Værft.

Anders Riis: "OSK-Shiptech A/S 1966-2016 - vi har aldrig manglet opgaver". Firmaets eget forlag, 196 sider, 249,95 kr.

Kaj Nykjær Jensens fortælling om det 150-årige Ring-Andersens skibsværft i Svendborg er en præsentablet bog med masser af maritim historie.

Svendborgs stolte gamle træskibsværft

I det tidlige forår blafrede flagene på Frederiksøen i Svendborg. Danmarks ældste aktive skibsværft, Ring-Andersen, rundede et fornemt mærke. Drevet af familiens fjerde generation - og med den femte på vej - fejrede værftet sit 150 års jubilæum.

Tilskyndet af sine to værfts-aktive børn og af sit personale valgte skibsbygmester Peter Ring-Andersen at markere jubilæet med en bogudgivelse. Det var en god idé. Opgaven med kort tidsfrist blev lagt i hænderne på Svendborg-drengen, maritim-forfatter mm. Kaj Nykjær Jensen, der også har skrevet en flot bog om stålskibsbygningens tidlige historie på Frederiksøen.

For alle med interesse i havn, træskibsbygning, sejlskibssøfart - ja, Svendborg-historie - er denne enestående fortælling med dens mange interessante fakta og nuancerede billed-udbud et must have.

Det præsentable værk kan fint supplere værftets dansk-tyske registrant, der udkom for seks år siden.

Kaj Nykjær Jensen: "Ring-Andersens værft - fire generationer på Frederiksøen ". Værftets eget forlag, 148 sider, 250,00 kr.

Guide til læse(sø-)hesten: Her er årets maritime bøger 2017

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.