SØSIDEN

Med otte færger i fart er selv den reducerede udgave af Danske Færger et stort rederi i sin branche. Etableringen af det nye hovedkontor i Svendborg er igang.

- Allerhelst ville vi som rederi have ligget på Svendborg havn. Men vi vil ikke betale til parkeringspladser, som kommunen krævede. Derfor bliver det i nyistandsatte lokaler på Ryttervej. Det er vi også glade for, siger adm. direktør John Steen-Mikkelsen, Danske Færger.

For John Steen-Mikkelsen bliver afgangen Rønne-Svendborg hans sidste store opgave for Danske Færger. Når den igangværende flytning til Svendborg er afsluttet, er den nuværende kommercielle direktør, Jørgen Jensen, rykket op som administrerende.

Rederiets flytning til det sydfynske har baggrund i, at Danske Færger tabte koncessionen på Bornholms-overfarterne. Vinder blev Molslinjen, som fra 1. september knopskyder med Bornholmslinjen.

- Vi valgte Svendborg som nyt hovedkvarter bl. a. fordi vores bygning i Spodsbjerg var for lille og fordi Svendborg ligger godt for to af vores ruter, Spodsbjerg-Tårs og Bøjden-Fynshav, forklarer John Steen-Mikkelsen.

Efter planen skal den planlagte hurtigfærge Marstal-Rudkøbing også administreres, driftes og markedsføres fra Danske Færgers nye hovedkontor i Svendborg. - Vi glæder os til samarbejdet med Ærø-folkene. Vi følger også med interesse, hvad der sker i farvandet, siger John Steen-Mikkelsen uden dog nærmere at ville præcisere, hvad der ligger i det.

Ejerskab til salg

Flytningen til Svendborg og afviklingen af Bornholms-overfarterne er to af tre fyldige punkter på Danske Færgers årskalender 2018.

Det tredje store punkt er, at staten har meldt, at den vil sælge sin ejerhalvdel af Danske Færger.

Såvidt Søsiden erfarer, er der forhandlinger til flere sider. Der kan ventes en afklaring om et nyt ejerforhold inden Færgen er færdigflyttet til Svendborg 1. september, måske før. Om det bliver en dansk eller en udenlandsk ejer og om halvparts-ejeren Clipper Groups andel også er i spil, er uvist.

Søsiden har rettet tre skriftlige henvendelser til Transportministeriets kommunikations-afdeling og spurgt om status for salgs-processen. Ministeriet har ikke svaret. Clipper Groups kommunikationschef melder, at rederiet ikke har nogen kommentarer.

Drøm om imperium

Historien om Danske Færger er også fortællingen om det store tørlast-rederi Clipper Groups drøm om at skabe et dansk færge-imperium.

Forspillet til etableringen af Danske Færger i 2011 indledtes for godt ti år siden med dannelsen af Nordic Ferry Services. I løbet af 2007 samlede det nye rederi Bornholms-færgerne, Scandlines Sydfynske og en Samsø-rute.

Foruden gevinst ved samdrift var en af ambitionerne dengang at udvikle en stor standard-bilfærge. Planen var, at standard-færgen skulle kunne flyttes rundt efter behov og umiddelbart i fx dybgang og bredde kunne passe til alle ruterne. Det ville styrke både færgedriftens fleksibilitet og økonomi.

Græsk problem-færge

Den potentielle standard-færge blev udviklet og bygget. Færgen sejler i dag som m/f Samsø (tidligere m/f Kanhave) på Danske Færgers rute Kalundborg-Ballen.

Ambitionen var, at denne Samsø-færge skulle være den første af fem standard-færger. De andre skulle indsættes på Langelandsbælt og på Fynshav-ruten. To efterfølgende færger blev sat i ordre, og der var option på yderligere to.

Omkring leveringen af den første og - skulle det vise sig - eneste af standard-færgerne stod det klart at være en forkert disponering at entrere med det græske værft G. Frantzis Shipyard. Den leverede færge levede ikke op til dansk standard. Siden leveringen i 2009 er der ofret et trecifret millionbeløb på ændringer og forbedringer. Det har bl. a. Petersen & Sørensen Motorværksted nydt godt af. Fx fik m/f Samsø sidste år fire nye hovedmotorer installeret undet et længere ophold i Svendborg.

Kontrakt annulleret

Ordren på de to efterfølgende og på værftet delvis igangsatte nybygninger blev følgelig annulleret af det danske rederi. Ikke mere af den kvalitet, tak! Den annullering har advokater i Piræus så vidt vides endnu ikke lagt på hylden. Og de to sidste standard-færger i option blev selvfølgelig aldrig endeligt bestilt. Dermed blev projekt stor standard-færge stillet i bero. Næsten.

I 2012 blev tanken om en standard-færge forsøgt videreført med Danske Færgers bestilling af tre ens færger i Hamborg. De to sejler i dag upåklageligt på Langelandsbælt, men den tredje kom aldrig til dansk farvand. Det er en helt anden historie, som tidligere er fortalt.

Svendborgs største

Med den den ufrivillige afståelse af Bornholms-overfarterne er Danske Færgers drøm om at skabe et imperium af indenrigs-færger vingeskudt. Det kan være baggrunden for det aktuelle salg-udbud.

Når Molslinjen tager over på Bornholm, rykker den - målt på overførte passagerer - op foran Danske Færgeri dansk indenrigs-fart. Med til den tid fire ruter og otte færger i søen er Danske Færger dog stadig en betydelig spiller på markedet for sejlende broer - og i hvert fald den største rederi-virksomhed med hjemsted i Svendborg.

-Digitalt er sagen

På plus-siden tæller, at alle ruter i det kommende Svendborg-baserede rederi er i fremgang:

- Vi går den rigtige vej på grund af generelt større indenrigs-rejselyst i Danmark, lavere billetpriser som følge af landevejsprincippet og så vores markedsføring, forklarer John Steen-Mikkelsen.

I markedsføringen har Danske Færger i de senere år styrket samarbejdet med de lokale destinationskontorer. Det har givet pote på passager-siden. Kobling til begivenheder som fx Langelandsfestival og strikkefestival på Fanø er eksempler.

Med en planlagt hurtigfærge Marstal-Rudkøbing næste år, kan der også her opstå muligheder for øget synliggørelse af Ærø. - Vi er meget digitale i markedsføringen. Vi satser på nettet. Tiden med tykke kataloger er forbi for os, fastslår John Steen-Mikkelsen.

  • Nielsen_Søren_S

    Af:

    Redaktør og reporter på Fyns Amts Avis’ og FAA.dk’s Søsiden og Koøjet. Tekst, foto, video og web fra den maritime verden - primært ved og i Det Sydfynske Øhav, men også fra nationalt og internationalt farvand. Faglært journalist i 1973. Siden 1976 ansat på Fyns Amts Avis i Svendborg. Redaktionschef i 25 år. Ansvarsområder: Bl. a. redigering, design, redaktionel teknik og avisplanlægning. Debatredaktør 2012-2016. Født i Aalborg, bosat på Langeland. Aktiv i en håndfuld maritime foreninger. Har rundet Kap Horn i verdens største sejlskib. Forfatter til bogen “Øhavsfærger".

Mere om emnet

Se alle
FAKTA: Danske Færger med Dannebrogs-bølger på skorstenen

FAKTA: Danske Færger med Dannebrogs-bølger på skorstenen

Sydfyenske er en del af historien

Sydfyenske er en del af historien