Bemærk! Alle hold skal aflevere holdkort på stævnekontoret inden deres første kamp spilles.

Det er kun spillerne der står på holdkortet der må deltage på det pågældende hold. Man kan ikke udskifte spillere i løbet af turneringen men man kan godt påføre spillere indtil man er nået maksimum på 7 spiller i alle rækker undtaget i U9 hvor der kan påføres 8 spillere.

Benyttes der kvartalsspiller på holdet, så skal denne spiller angives i særskilt rubrik.

Regler

Der kan tilmeldes i følgende rækker:

Pigerækkerne
Der kan deltage klubhold under DBU Fyn samt hold fra fynske folke-, fri- og efterskoler (ikke ungdomsskoler og fritidsklubber) i årgangene U11, U13, U15 og U18. Der er plads til maks. 24 hold i hver årgang. De indledende puljekampe og finalerne i pigerækkerne spilles torsdag den 29. december. Puljerne kan ikke udvides til flere hold så vær i god tid med tilmelding.

Drengerækkerne
Der kan deltage klubhold under DBU Fyn samt hold fra fynske folke-, fri- og efterskoler (ikke ungdomsskoler og fritidsklubber).
Der kan tilmeldes drengehold i følgende årgange U9, U10, U11, U12, U13, U14, U15 og U17.
Der er plads til maks. 48 hold i hver årgang. Puljerne kan ikke udvides til flere hold så vær i god tid med tilmelding.

Banen
Banen er hele vejen rundt omgivet af en 1 meter høj bande af træ. Det er tilladt at spille ’’på banden’’. Spillerne må ikke gribe fat i banden for at opnå en fordel, overtrædelse medfører frispark og udvisning.

Målene har
almindelige håndboldmåls dimensioner. Medens overliggeren er normal, har opstanderne samme bredde som banden (dvs. 1 m). Af afmærkninger benyttes håndboldbanens midterlinje, fra hvis midte begyndelsessparket tages retningsfrit. Målfeltet, der afgrænses af den fuldt optrukne linje, som målfelt og straffesparkfelt. Straffekastlinjens midte som straffe sparkmærke. Den stiplede 3-meter linje som afstandslinje m.v.

Banden må
benyttes som ’’medspiller’’ ved målspark, frispark og begyndelsesspark, men ikke ved straffespark. Der må scores direkte på målspark.

Spilletiden er
i 6-holds pulje 4 minutter, i 5-holds pulje 5 minutter og i 4-holds pulje 5 minutter med mindre andet er anført i programmet. Spilletiden i slutrunden er anført i programmet.

Udstyr
Der spilles i gummisko og i reglementeret klubdragt.

Boldstørrelse
Boldstørrelse 5 benyttes i U17 drenge og U18 piger. Boldstørrelse 4 benyttes i øvrige rækker.

Holdene består af
4 spillere og indtil 3 udskiftningsspillere. (Særregler U9) Der er ingen målmand i egentlig forstand, idet det ikke er tilladt nogen spiller at tage bolden med hænder (Særregler U9). I U13, U14, U15 og U17 må holdene aldrig have mere end højst 3 spillere på egen banehalvdel. Sidste spiller, der overtræder midterlinjen, udvises.

I puljekampe
hvor der kun spilles en halvleg, startes spillet ved at holdet under uret giver bolden op.

I finalerunden, hvor der kun spilles en halvleg, startes spillet med at dommeren lader bolden falde, på banens midte, herunder må der kun befinde sig en spiller fra hvert hold i midterfeltet. Ved opgiverspark må kun det hold, der giver bolden op, befinde sig i opgiverfeltet, mens modspillerne skal være på egen banehalvdel mindst 3 meter fra bolden, indtil denne er rørt. Der kan ikke scores direkte på begyndelsessparket.

En spiller der er udvist til næste mål
kan ikke sættes ind igen eller erstattes af en anden, før et af holdene har lavet et mål. En spiller der er udvist til næste mål, skal ikke melde sig til dommeren når han kommer på banen igen. Hvis et hold får alle spillere udvist til næste mål, får modstanderne lov til at score et mål, hvorefter alle udviste igen kan indtræde. Til at score dette mål får holdet 10 sekunder. Såfremt der stadig ikke er scoret, standses spillet, og de udviste får lov at genindtræde, hvorefter dommeren lader ’’bolden falde’’ på banens midte.

Udskiftning
kan finde sted når som helst, men den ny spiller må ikke betræde banen, før den udskiftede er helt ude. Udskiftning skal altid foregå fra banens midte. Overtrædelse medfører udvisning.

Frispark
Enhver form for angreb med skulder, hårde tacklinger, obstruction eller kraftige sammenstød skal straffes, og det pålægges dommerne at ’’skønne’’ strengt i sådanne tilfælde. Straffen er frispark og udvisning.

Skønner dommeren, at begge spillere har skyld i en forseelse, skal begge udvises, og dommeren skal da lade bolden falde på åstedet. Straffespark dømmes for forseelser begået mod det angribende hold inden for den fuldt optrukne linje = målfeltet.

En spiller, der udvises ved straffespark, må komme ind igen, hvis der scores på straffesparket.

Ved straffespark – Forseelse i sidste minut
må målmanden gå 1 meter ud fra målet og bevæge sig, men ikke bruge hænder eller arme. Enhver forseelse, der medfører udvisning, begået inden for sidste spilleminut, medfører straffespark.

Trække tiden
Hvis et hold søger at afgøre kampen ved at trække tiden med henholdende spil og undlader at forsøge scoring (nøl), kan dommeren efter forudgående varsel (arm i vejret) tilkende modstanderen frispark.

I dette tilfælde sker ingen udvisning. Hvis bolden sparkes væk, eller hvis spillet af andre grunde ikke kan komme i gang omgående, kan dommeren ved tegn til dommerbordet få stoppet uret, så spilletiden
bliver effektiv. Om fornødent kan dommeren lægge tid til. Hvis bolden gentagne gange sparkes væk for at trække tiden kan dommeren udvise spilleren.

Indkast og hjørnekast
skal udføres med begge hænder som i udendørs fodboldindkast.

Når en spiller udvises for resten af kampen
1. Med brug af gult kort (er udelukket for resten af kampen - kan erstattes af anden spiller efter scoring)
2. Med brug af rødt kort (er udelukket for resten af kampen - og holdets resterende kampe samme dag. Kan i kampen IKKE erstattes af en anden spiller, men kan først erstattes af anden spiller i de resterende kampe.) Stævnelederen fastsætter herefter karantænens længde, dog minimum resten af kampene samme dag.

Særregler for U9
Der spilles med 5 mand på banen. En af spillerne skal være målmand, og målmandens trøje skal adskille sig fra de andre spilleres og fra dommerens. Målmanden må spille bolden med hænderne i eget målfelt. Alle 5 spillere må færdes frit over hele banen. Udover de 5 spillere på banen må holdet have 3 udskiftningsspillere.

Særregler for U10, U11, U12.
Alle 4 spillere må færdes frit over hele banen.
I øvrigt anvendes de almindelige indefodboldregler.

Turneringssystem

Spillere kan ikke deltage på både klub- og skolehold og må kun spille for en årgang. Det er muligt at bruge en kvartalsspiller på holdet, men ikke en dispensationsspiller, ej heller en klassetrinsspiller.

Alle hold udfylder holdkort inden deres første kamp spilles. Spillerne på et klubhold skal være medlemmer af klubben og skal have været spilleberettiget for klubben i efterårssæsonen.

Spillerne på et skolehold skal være elever på skolen. Piger kan spille både på et drenge og et pigehold.

Holdkort
Alle hold udfylder holdkort inden deres første kamp er spillet. Der må stå 7 spillere på holdkortet, dog undtaget i U9 hvor der må være 8 spillere på holdkortet.

Det er kun spillerne der står på holdkortet der må deltage på det pågældende hold. Man kan ikke udskifte spillere i løbet af turneringen men man kan godt påføre spillere indtil man er nået maksimum på 7 spiller i alle rækker undtaget i U9 hvor der kan påføres 8 spillere.

Benyttes der kvartalsspiller på holdet, så skal denne spiller angives i særskilt rubrik.

Tilmelding af flere hold fra samme klub

Vi har tidligere forsøgt vi med flere tilmeldinger fra samme klub. Det resulterede ikke i det vi ønskede, nemlig flere spillere i hallen, det gik bare ud over skoleholdene.

Så i år kommer denne mulighed ikke.

Brug af ulovlig spiller
Hvis man bruger en ulovlig spiller i en kamp bliver man taberdømt 3-0 i alle kampe også kampe hvor spilleren ikke har deltaget, så hvis I er i tvivl om en spiller er lovlig så spørg en ekstra gang på stævnekontoret.

Puljekampene
I de indledende puljer spilles alle mod alle. Der gives 3 point for vundet kamp, 1 point for uafgjort. Stillingerne i grupper afgøres således: Point, Målforskel, Indbyrdes kamp, Flest scoret mål, omkamp á 5 min.

Mødetid - Spilleplan
Der meldes ankomst i stævnekontoret senest 15 minutter før puljen starter. Her afleveres udfyldt holdkort, og man kan få udleveret en spilleplan for puljen.

Spilletid
Spilletiden i puljekampene er 4 minutter i 6-holdspuljerne,
5 minutter i 5-holdspuljerne og 5 minutter i 4-holdspuljerne.
I puljekampene stoppes uret ikke mellem hver kamp.
Slutsignalet for den ene kamp er samtidig startsignal for den næste. Det gælder derfor om at komme hurtigt på banen, og lige så hurtigt ud igen, når slutsignalet lyder.

Puljeinddelingen (6-holdspuljer)
I programmet kan man se sine modstandere men ikke kamprækkefølgen. Der afhentes en spilleplan på stævnekontoret senest 15 minutter før den første kamp i puljen spilles.
(Samlet spilletid 60 minutter)

I 5-holdspuljerne bliver rækkefølgen:
I programmet kan man se sine modstandere men ikke kamprækkefølgen. Der afhentes en spilleplan på stævnekontoret senest 15 minutter før den første kamp i puljen spilles.
(Samlet spilletid 50 minutter)

I 4-holdspuljer spiller to puljer skiftevis efter følg. eksempel:
I programmet kan man se sine modstandere men ikke kamprækkefølgen. Der afhentes en spilleplan på stævnekontoret senest 15 minutter før den første kamp i puljen spilles.
(Samlet spilletid 60 minutter)

Stævnekontoret befinder sig imellem hal 1 og hal 2.
Dommerbordet meddeler, hvilke hold der skal bruge skifte-trøjer.
Har to hold ens trøjer, skal førstnævnte hold bruge skiftetrøjer.
Det henstilles til at der spilles i klubtøj og at alle hold medbringer skiftetrøjer.

Regler i slutrunden og finalerunden fredag den 30. december
Nr. 1 og 2 fra de indledende puljer spiller ”på kryds” om retten til at deltage i slutrunden. Spilletid 5 min. I tilfælde af uafgjort fortsættes til næste mål. Vinderne fra kampene mellem puljernes nr. 1 og 2, fortsætter til slutrunden.

Der sammensættes 2 puljer med 4 hold i hver. Der spilles efter samme system som i 4-holds puljerne.

Nr. 1 og 2 fra hver pulje i slutrunden fortsætter til finalerunden
– se skemaet slutrunden og finalerunden.

Stævnelederen/stævneledelsen forbeholder sig ret til at udbedre åbenlyse fejl i programmet samt reglerne.
Stævnelederen/Stævneledelsen har ligeledes ret til at give ekstraordinære dispensationer til spillere hvis det er til sportsligt gavn for alle parter.

  • fyens.dk