Naboer skal høres om nye boligblokke på Falen

Garagerne bag Gerthasminde skal fjernes for at gøre plads til de nye boligblokke. Foto: Michael Bager

Naboer skal høres om nye boligblokke på Falen

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Det kræver dispensation fra lokalplanen, når en bygherre vil opføre to boligblokke bag Odenses kendte haveby på et sted, hvor der for tiden er garager. Årsag: Bebyggelsesprocenten bliver næsten dobbelt så stor, som lokalplanen giver mulighed for.

Der er blevet hugget en hæl og klippet en tå for at få gjort forslaget om opførelsen af to nye boligblokke på det inderste af Falen spiseligt for forvaltningen, forklarer ingeniør Anne Kirsten Leth, der sidder i By- og Kulturforvaltningens byggesagskontor Erhverv og Bæredygtighed. Men forvaltningen har ikke kunnet klare det inden for rammerne af den eksisterende lokalplan og søger derfor nu lov til at dispensere fra den.

- Der har været forslag, som vi ikke kunne nikke ja til, inden det landede på dette forslag, som vi efter alle regler har sendt ud til nabohøring i området ved Gerthasminde, siger Anne Kirsten Leth.

Forslaget blev sendt ud lige før sankthans, der er indsigelsesfrist mandag den 16. juli, og embedsmændene har modtaget nogle henvendelser fra borgerne i nærmiljøet.

Hvad indsigelserne går på, er det for tidligt at sige, men man kan gætte på, at det handler om en høj bebyggelsesprocent på stedet.

Lokalplanen, der er vedtaget for området, siger, at der maksimalt må opføres ny bebyggelse i tre etager med en husdybde på 11 meter og en bebyggelsesprocent på 50. Men selv om forslaget på de to nye boligblokke holder sig til de tre etager, øger det dybde med en halv meter og bebyggelsesprocenten til næsten dobbelte - nemlig 99,76 procent.

Forslaget om de to boligblokke handler om, at de eksisterende garager nedlægges for at gøre plads til i alt 12 boliger - seks i hver blok.
Gerthasminde
Gerthasminde blev udtænkt i 1912 af handelsgartner N.P. Rasmussen, opkaldt efter hans afdøde hustru. Det blev københavner-arkitekten, den jugend-prægede professor Anton von Rosen, som fik til opgave at skabe et beboelseskvarter.

Kvarteret ligger centralt men alligevel stille mellem Ansgargade, Vandværksvej og Kirkegårds Allé - ud mod Assistens Kirkegård. Falen, hvor de to boligblokke tænkes opført, udgør den nordlige yderside af området.

Gerthasminde kaldes "Den engelske by", da inspirationen til bydelen hovedsageligt var importeret fra England, som havde bygget de første havebyer knap 10 år før, Gerthasminde voksede frem på jorden fra en tidligere gartner. De første Gerthasminde-huse - de store villaer ud mod Vandværksvej - blev opført i årene 1912-1916.

Læs mere på www.gerthasminde.dk
De to nye boligblokke på Falen har fladt tag og murstensfacade. Forslaget er sendt i høring hos naboer i lokalområdet. Tegning: Odense Kommune
De to nye boligblokke på Falen har fladt tag og murstensfacade. Forslaget er sendt i høring hos naboer i lokalområdet. Tegning: Odense Kommune

Parkering annulleres

Forslaget om de to boligblokke handler om, at de eksisterende garager nedlægges for at gøre plads til i alt 12 boliger - seks i hver blok.

Garagerne erstattes i første omgang ikke af nye eller andre parkeringspladser, men i stedet kræves der, at der etableres parkering på egen grund; et forslag som flere beboere i Gerthasminde ikke støtter, da havebyens særpræg netop er forhaver, og at der ikke kan parkeres på egen grund. Et element, forvaltningen i nogle tilfælde tidligere har dispenseret for.

Ifølge Anne Kirsten Leth er det ikke unormalt at give tilladelse til at bevæge sig uden for en vedtagen lokalplan.

I forvejen er beboerne i den mere end 100-årige haveby stærkt utilfredse med, at ejeren af nummer 64 gennem flere år har ladet huset stå og forfalde.

Placeringen af de 12 nye lejligheder, der betyder, at der skal dispenseres fra den eksisterende lokalplan. Kort: Leif Nørmark
Placeringen af de 12 nye lejligheder, der betyder, at der skal dispenseres fra den eksisterende lokalplan. Kort: Leif Nørmark

Ingen efterligning

Facaderne på de to nye blokke skal udføres i mursten med partier i finpudset murværk, men det er kan også forekomme andre naturmaterialer eller metal i facaderne, uden at der bil blive anvendt blanke materialer eller kunstig beklædning som komposit.

Murværker afviger ifølge Anne Kirsten Leth bevidst fra de mange pudsede facader, der er i Gerthasminde, fordi man populært sagt ikke vil forsøge at efterligne det oprindelige byggeri. Til gengæld vil facaderne på byggeriet passe meget fint til etageboligerne, der er opført i mursten langs Falen, fremgår det af skrivelsen, der er sendt ud til naboerne.

Heri står også, at de såkaldte punkthuse får fladt tag, og at de bygges tæt op ad skellet mod Falen.

Det foreslås, at byggeriet får syd-vestvendte altaner, og at der etableres fælles friareal og udhuse. Forslaget skal efter høringen behandles politisk. Anne Kirsten Leth regner med, at det bliver engang i september.

Ny byforståelse

Ifølge Jarl Abrahamsen fra Byforeningen i Odense er en høj bebyggelsesprocent ikke nødvendigvis mærkelig.

- Jo, det er en markant forhøjelse af bebyggelsesprocenten, men den forholder sig også til en næsten 30 år gammel plan, hvor holdningen til, hvad Odense skal være for en by, var helt anderledes, siger han.

- Dengang var drømmen om den gode by en spredt og lav by - som sloganet "Danmarks største landsby" vel var afledt af. Nu er sloganet "Fra stor dansk by til dansk storby", og her handler det om den koncentrerede by og beskyttelse af det åbne landskab.

Jarl Abrahamsen påpeger, at den foreslåede bebyggelse desuden forholder sig mere til Falen end til Gerthasminde, og at den skal ses i det perspektiv.

Naboer skal høres om nye boligblokke på Falen

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce