Victoria, kronprinsesse i Sverige, er den mest populære i det svenske kongehus, viser et nyligt rundspørge. Flere mener, at kong Carl Gustav bør træde tilbage til fordel for hende, når han om få år når pensionsalderen. Bedre er det ikke med Victorias bror, Carl Philip, som kun to procent af de adspurgte peger på som den mest populære.