Søndag efter søndag har Marie Askehave været spindoktor for Lars Mikkelsen i tv-serien Forbrydelsen.

Revydirektør Lars Maibom har fået øje på hende, så arbejdsløs bliver hun ikke, selv om Lars Mikkelsen i skikkelse af Troels Hartmann ikke ville vide af hende og serien i øvrigt er slut. Marie Askehave skal til sommer spille med i Sønderborg Revyen, hvor hun kommer i selskab med Søren Hauch-Fausbøll, Lone Rødbroe og Katja Holm.