Poul Nielsen er ansat som professor i kemi ved Institut for Fysik og Kemi på Syddansk Universitet.

Som helt ung forsker fik han for 10 år siden et gennembrud, da han sammen med professor Jesper Wengel under sin ph.d.-afhandling udviklede et kunstigt molekyle kaldet Locked Nucleic Acid (LNA). Dette syntetiske molekyle har vist sig i stand til at knytte sig til kroppens egne RNA-molekyler på en måde, så det forhindrer dannelsen af skadelige proteiner. Derved kan udviklingen af en række lidelser som kræft og virussygdomme bremses.

Den nu 38-årige forsker stammer fra Nordjylland men har fået sin uddannelse ved Odense Universitet. Han har hidtil arbejdet som lektor på Syddansk Universitet, hvor han leder en forskningsgruppe tilknyttet Nukleinsyrecenteret. Gruppen arbejder med nukleinsyrebaseret nanobioteknologi, medicinalkemi og organisk syntese. Han har også været meget involveret i studieudviklingsarbejde inden for kemi, farmaceutisk kemi og lægemiddelvidenskab.