Ridderkors
Ankenævnschef i Skat, Bent Søren Madsen, Odense NV er blevet benådet med ridderkorset af Dannebrogordenen.