1. Sct. Georgs Gilde i Odense har på sit gildeting valgt ny gildemester. Det blev Ny Andersen, mens Retha Nicolaisen beklæder posten som skatmester. Kansler Holger Hermannsen fortsætter.

Der venter spændende opgaver for den nye ledelse, i det 1. Sct. Georgs Gilde har 75 års jubilæum i starten af 2010.