FN-Museet i Frøslevlejren harfået ny formand. Det er Per Hjortshøj Jakobsen, Silkeborg, der er veteran fra Gaza 1958-59, Han afløser Per B. Krogh, som nu får sæde i museets præsidie.

Per Hjortshøj Jakobsen var medstifter af FN-Museet i 1990 og var dets kasserer de første 12 år og til dato museets næstformand.

Museet, som har til huse i en af barakkerne i Frøslevlejren ved Padborg, beskriver i ord, billeder og effekter dagligdagen for de efterhånden 200.000 danske soldater, der har været udsendt i international tjeneste.