Det er i dag 75 år siden, at Socialdemokratiet, De Radikale og Venstre mødtes i Kanslergade for at indgå et politisk forlig, der kunne få Danmark sikkert igennem den internationale depression. Kanslergadeforliget blev indgået i daværende statsminister Staunings (S) lejlighed og medførte bl.a. en devaluering af kronen med 10 pct., der skulle hjælpe landbruget på vej.