Dansk Cardiologisk Selskab har i år valgt at give selskabets fornemste pris, ,,Dansk Cardiologisk Selskabs Hæderspris", til børnehjertemedicineren dr.med. Kristian Emmertsen, der er overlæge ved Hjertemedicinsk Afdeling B på Århus Universitetshospital, Skejby.

Prisen på 40.000 kr. er en kollegial hæder og blev overrakt ved hjertespecialisternes årsmøde.

Kristian Emmertsen fik prisen for sit mangeårige organisatoriske og fagpolitiske arbejde for selskabet og det hjertemedicinske fagområde i Danmark.