Hendes Majestæt Dronningen har tildelt Forsvarets hæderstegn for god tjeneste tilkontorfuldmægtig Else Andrea Karlsen og overassistent Helle Bach, der begge arbejder ved Lokalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland på Odense Kaserne.

Fortjensttegnet tildeles personer efter 25 års tjeneste ved Forsvaret.