The International Biometric Society har tildelt et livslangt æresmedlemskab til professor i biostatistik Niels Keiding, fra Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

Selskabet fremmer udvikling og brug af statistik samt matematisk teori og metoder indenfor biovidenskaber som landbrug, biomedicin, folkesundhed, økologi m.fl.

I sin næsten 40-år lange karriere har Niels Keiding deltaget i udgivelsen af over 180 videnskabelige artikler, 46 videnskabelige reporter, fire bøger, samt over 100 tekniske rapporter, sammendrag og kronikker.

Han er medlem af International Statistical Institute, Institute of Mathematical Statistics og The Norwegian Academy of Science and Letters, samt æresdoktor ved universitetet i Bordeaux.

I 2004 var han Peter Armitage Lecturer ved Cambridge Universitet.