Hørning kirke: Connie Larsen, tidligere Svindinge og Bjarne Larsen, Rosenvænget 12, Hørning.