Kirkelig velsignelse Stige Kirke: Gitte Elleberg Henriksen og Martin Engelsgård Henriksen, Ædelgranvænget 18, Odense N.