Viet på Holckenhavn Slot: Lise-Lotte Markvard Hansen og Morten Grønfeldt Rasmussen, Udsigten 13, Morud. Brudeparret hedder nu Markvard Grønfeldt.