V.Skerninge Kirke: Katrine Lundvaldt Petersen og

Michael Andersen, Blanchestræde 9, V.Skerninge.