Birkende Kirke: Louise Schou Nielsen og Kenneth Stentebjerg Hansen, Birketvedvejen 13, Marslev.