Viet i Husby Kirke på gommens 30 års fødselsdag: Maria Lundegaard og Nikolaj Lip, Døckerslundsvej 2D, 1.th., Odense C. Kareten forspændt fire oldenborger-heste køres af Morten Birkely, Bovense.