Rynkeby Kirke: Gitte Zimmermann Poulsen, Rynkeby

Bygade 71, Rynkeby, datter af Berit Zimmermann, Odense C og Erik Steen Hansen, Odense M, og Kim Mejlbye Poulsen, Rynkeby Bygade 71, Rynkeby, søn af Ulla Poulsen, Horsens og Kurt M. Poulsen, Langeskov.