Ryslinge Sognekirke: Henriette Henriksen og René Thingholm, Maegaardsvej 17, Ryslinge.