Svanninge Kirke: Ann Helene Buch Langeskov, datter af Mogens og Lise Buch Hansen, Søtoften 31, Faaborg, og Kim Langeskov, Aalborg.