Øksendrup Kirke: Mette Leerberg, Vormark Alle 7, Frørup, datter af Tove og Svend Hansen, Ørbæk og

Kim Leerberg, Vormark Alle 7, Frørup, søn af Dorthe og Erling Leerberg, Frørup.